Onder Ons Gelderlander 7 februari 2023

Het bestuur van Stichting Dorpsservicewinkel in samenwerking met Bakkerij Bongaards en Visio Onderwijs hebben besloten om samen 6 x per jaar (dus om de 2 maanden) een Gasselse vrijwillig(st)er die zich jaren heeft ingezet voor Gassel, een keer in het zonnetje te zetten en daarbij een heerlijke lunch aan te bieden in Ut Turp. (Ook voor zijn of haar partner) Een heerlijke lunch is een nieuwe activiteit van Visio Onderwijs in Ut Turp. De oproep in Gassels nieuws heeft veel reacties opgeleverd. De commissie die de aanvragen heeft ontvangen heeft besloten om Ab van Swam als eerste in het zonnetje te zetten. Ab was door 2 verenigingen voorgedragen nl. de KBO en Biljartverenging Ons Genoegen. Voor de KBO brengt Ab al 15 jaar lang iedere maand het blad ONS rond en als er hand en spandiensten verricht moeten worden kan altijd een beroep worden gedaan op Ab. Voor Ons genoegen brengt Ab ook de post rond. Daarnaast was Ab jarenlang mollenvanger, jeugdleider en vrijwilliger bij de voetbalclub. Op zijn route naar "de Oude Kamp" stapte hij in de Dorpsstraat en de Ten Holtweg wel 10 keer af om al het zwerfvuil op te rapen. En dat vuil leverde Ab keurig in bij de Voetbalclub. Ook is Ab 20 jaar bestuurslid geweest van vogelvereniging De Overlaat in Gassel. Ab een persoon die in zijn vrije tijd zijn handjes graag liet wapperen voor het verenigingsleven in Gassel. Namens het KBO en Ons genoegen reikte de leerlingen het echtpaar 2 mooie bossen bloemen uit. Op dinsdag 31 januari heeft de lunch plaatsgevonden. Ab en Tina hebben genoten van de lunch die keurig werd verzorgd door de leerlingen van Visio Onderwijs Grave. Ze werden thuis netjes opgehaald door autobedrijf Thoonen en na de lunch weer thuisgebracht.