Gassels Heem heeft heemkamer in Ut Turp

GASSEL – Gassels Heem heeft sinds september een eigen ruimte in de Dorpsservicewinkel. De ingang van de heemkamer is aan de achterkant van het gebouw aan de Schaarweg waar ook de ingang is van Visio Onderwijs. Gassels Heem bestaat dit jaar 12,5 jaar en heeft nu eindelijk een vaste plaats in het centrum van Gassel.

Gassels Heem had voorheen een ruimte ter beschikking in gemeenschapshuis De Viersprong. Deze ruimte bleek te klein om al het materiaal onder te brengen waardoor ook diverse documenten en materialen bij verschillende bestuursleden op zolders of garages werden opgeslagen. Dit was een onwerkbare situatie.
Het bestuur van de Dorpsservicewinkel besloot begin dit jaar om de grote leegstaande winkelruimte te gaan opsplitsen in 6 verschillende ruimtes met als doel deze ruimtes te verhuren voor maatschappelijke en sociale projecten. Deze verbouwing kon plaatsvinden met financiële steun van het Oranjefonds, Unive Buurtfonds, Rabobank Land Cuijk & Maasduinen en Gassels Heem. Het bestuur van de Dorpsservicewinkel is geslaagd in dit streven, want van de vijf ruimtes worden er nu vier gehuurd door Visio Onderwijs Grave en één door Gassels Heem. De zesde ruimte betreft de entree met de toiletruimtes.

Gassels Heem heeft haar kamer inmiddels helemaal ingericht omdat nu de mogelijkheid er is om alle documenten en materialen bij elkaar op te slaan. Van de stellingen van de voormalige supermarkt werd dankbaar gebruikgemaakt om daar alles geordend een plaats te geven. Ook administratief kan alles nu ook makkelijker beheerd worden. Zowel het bestuur van Gassels Heem als de Dorpsservicewinkel is blij dat de ruimtes door deze huurders in gebruik zijn genomen. De Dorpsservicewinkel wilde niet op de commerciële toer, maar het pand juist voor deze doeleinden beschikbaar te hebben en dat is nu gerealiseerd.

Op 1 november 2022 is het huurcontract door beide partijen ondertekend (foto). Zij gaan uit van een langdurige prettige samenwerking.