Burgerinitiatief verkeersveiligheid Gassel ‘Enquête geeft duidelijk beeld van gevaarlijke punten’

 Door Freddy Klooté 
GASSEL – Op dit moment wordt er intensief en op diverse plekken op de N324 bij Grave gewerkt, met als doel het vergroten van de veiligheid. Voor weggebruikers en voor de inwoners. De wens tot meer veiligheid leeft al jaren. Net zoals dat het geval is in deelgemeente Gassel. Ook daar zijn op de N321 gevaarlijke oversteekplaatsen die tot grote zorgen bij de inwoners leiden. Men spreekt er zelfs van ‘levensbelang’. Tijdens een bezoek van het Graafs College werd gesproken over het oplappen van de provinciale weg nabij Gassel. De inwoners hadden gehoopt op groot onderhoud, inclusief verbetering van de verkeersveiligheid. Dat was de reden om in Gassel een werkgroepje op te richten dat allereerst contact opnam met VVN (Veilig Verkeer Nederland). Die adviseerde om een enquête onder de plaatselijke bevolking te houden. Dat gebeurde. 

Voorzitter Marton Hendriks van de werkgroep: “De enquête heeft maar liefst 222 reacties opgeleverd. De bedoeling was om de ergste pijnpunten door te geven. Het ging niet over loszittende steentjes.”

Conclusies enquête
Marton: “De provinciale weg N321 wordt door 53,6 procent van de respondenten als meest verkeersonveilig ondervonden. De voornaamste problemen zijn de gevaarlijke oversteek en de hoge snelheid. Het gevaarlijkste punt vindt men de kruising van de N321 met de Schaarweg en de Overlaat. De voorgestelde maatregelen zijn verlaging van de maximale snelheid, plaatsing van verkeerslichten en een rotonde. Over het hele traject van Hoeve tot aan Ten Holtweg wordt de weg als gevaarlijk ervaren. Hier is, behalve behoefte aan een lagere snelheid, ook de wens aan meer overzicht, zoals verlichting en borden bij de afslagen.”
Het tweede grote probleem is de plaats Graafsedijk/Wijnroemer. Marton: “Dit werd door 17,1 procent van de inwoners naar voren gebracht. Ook hier is de hoge snelheid van het verkeer de grote boosdoener. Voorgestelde maatregelen zijn toepassen van drempels en betere handhaving door snelheidscontroles. Van de overige antwoorden springt de verkeerssituatie bij de school ook in het oog met 8 procent. Omdat schoolgaande kinderen nog onvoldoende verkeerservaring en -inzicht hebben en zich anders gedragen dan volwassenen in het verkeer, zouden ook hier aanvullende maatregelen gewenst zijn. De andere aangegeven onveilige plaatsen zijn nogal versnipperd.”

Andere actuele cijfers
Bijna tegelijkertijd met de door VVN verwerkte enquê over Gassel stonden de dagbladen vol met cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland in 2018. Daaruit bleek dat 678 mensen in dat jaar om het leven zijn gekomen. Een stijging met 65 slachtoffers ten opzichte van 2017. Opvallend daarbij was dat de provincie Noord-Brabant een negatieve uitschieter was. Hier steeg het aantal verkeersdoden van 98 tot 150 vorig jaar. Een stijging van ruim 50 procent.
Eigenlijk zijn de oorzaken te vergelijken met de Gasselse situatie: de infrastructuur en het menselijk gedrag. Uit de Volkskrant: De economie draait op volle toeren – niet alleen rond brainport Eindhoven, maar ook in West-Brabant of voedingsmiddelencentrum Veghel – waardoor het aantal personenauto’s, bestelbusjes en vrachtwagens op de wegen steeds verder toeneemt. Daarmee groeit ook de kans op botsingen met andere verkeersdeelnemers. “Brabant kent de laatste twee jaar een sterkere mobiliteitsgroei dan de rest van Nederland”, zegt Ruud Hornman, docent verkeersmanagement aan de hogeschool Breda University of Applied Sciences. “De meeste ongelukken gebeuren op provinciale wegen, niet op autosnelwegen. Want op snelwegen rijden de meeste auto’s over het algemeen met dezelfde constante snelheid. Op provinciale wegen kan die snelheid enorm fluctueren, zeker als er soms ook nog langzaam landbouwverkeer op rijdt. Dat verleidt automobilisten tot risicovolle inhaalmanoeuvres. Dit gemengde verkeersbeeld met grote snelheidsverschillen en gevaarlijke kruispunten vergroot de kans op ongelukken”, aldus Hornman. “Uitgerekend Brabant heeft ’s lands grootste netwerk aan provinciale wegen, met een totale lengte van 23.000 kilometer. Het zijn vaak prachtige wegen met van die dikke eiken erlangs”, zegt een provinciewoordvoerder. “Maar dat is geen goede combinatie met verkeersveiligheid. ”

Hoe verder?
Marton Hendriks overhandigde de uitslag van de enquête aan het Gassels raadslid Jan Schraven (LPG), met het verzoek om dit verder door te geleiden naar wethouder Ben Peters, die vast de weg ermee weet richting de provincie.
De volgende dag mailde Marton uw verslaggever de boodschap dat er weer een ongeval op de N321 nabij Gassel had plaatsgevonden: ‘Op het Maasveld in Gassel, ter hoogte van het tankstation, is zaterdag 20 april vlak voor de middag een ongeval gebeurd. Een auto stond stil op de weg te wachten om af te draaien. De automobilist die er vervolgens aankwam had dit niet in de gaten en knalde er met volle snelheid achterop. De bestuurder van deze Volkswagen Golf is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto’s zijn flink toegetakeld door de botsing.’ (bron: ArenaLokaal.nl). Over actualiteit gesproken.