Weer ontmoeting tussen koning Willem-Alexander en Gassel – ‘Een bijzondere ervaring’

Door Freddy Klooté

GASSEL – Het Oranje Fonds bestaat 20 jaar. Ons koningspaar kreeg dit Fonds ter gelegenheid van hun huwelijk. “Iedereen doet ertoe. Dat vinden we, dat voelen we. En dat beweegt ons als Oranje Fonds. Daarom zetten we ons al 20 jaar in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Samen met sociale initiatieven”. Aldus de leus van het Oranje Fonds dat de afgelopen jaren ruim 200 sociale initiatieven financieel heeft ondersteund. Ook de Gasselse stichting Ut Turp behoorde bij die groep. (foto’s: Oranje Fonds/Frank van Beek)

Cor van Boekel, voorzitter, kijkt allereerst terug naar het bezoek van de koning in 2015: “We hadden in 2009 een bijdrage gekregen van het Oranje Fonds voor de inrichting van Ut Turp. Bestemd voor alle materialen die bij het interieur hoorden. Van de kapsalon tot het cafetaria, van de winkel tot de bibliotheek. Het Oranje Fonds volgt alle ontwikkelingen van de bestede gelden. Tot verrassing van iedereen kwam in 2015 de koning zelf ook op bezoek. Hij nam er uitgebreid de tijd voor en sprak met het bestuur en de ondernemers die gebruik maakten van het gebouw. In een heel relaxte sfeer werd Gassel onder de loep gehouden. Bij het afscheid zei de koning dat hij waardering had voor alles wat de commissie al had gedaan voor het sociale leven in Gassel”.

Secretaris van de commissie Ut Turp is Jan Schraven: “We hadden gedacht dat dit wel het laatste was dat we van de koning of van de koningin zouden horen. Maar wie schetst onze verbazing toen we op 8 februari jongstleden iemand van het Oranje Fonds aan de telefoon kregen. Of we het leuk zouden vinden om de koning bij te praten en herinneringen op te halen aan zijn bezoek uit 2015. Nou, of we dat wilden. Uiteraard moest alles weer geheim blijven. We moesten opschrijven wie er meekwamen, inclusief alle informatie over die mensen. We spraken af dat Cor en ik mee zouden gaan plus nog twee leden van het bestuur. Helaas moesten er twee werken, zodat Willie Thoonen meekon”. Het gesprek vond plaats in het gebouw van het Oranje Fonds in Utrecht. Van de 200 gegadigden waren 3 groepjes die bij de koning op gesprek gingen en drie die bij de koningin mochten aanschuiven.

Cor: “Om precies twee uur kwam de auto voorrijden en stapte het koninklijk paar uit. Wij zaten al in de kamer waar het gesprek zou plaatsvinden. Op elke stoel lag de naam van een deelnemer. En daar was hij weer. De koning. Weer even hartelijk en ontspannen. Goed voorbereid ook. Ook de voorzitter van het Oranje Fonds, Sandra Jetten, en de teamleidster van Betrokken Samenleving, Arsine Nazarian, waren bij het gesprek aanwezig”.

Jan gaat verder, met een glimlach: “Natuurlijk mocht Cor het spits afbijten. Het leek wel alsof de koning hem nog herkende”. “Wie weet”, zegt Cor. “Ik heb verteld dat de afgelopen zeven jaar zijn tegengevallen, omdat we te lang aan de afspraken met Pluryn zijn blijven hangen. Alles was bijna rond toen de voorzitter van de Looierij, die mee zou werken, door zijn bestuur werd teruggefloten. En daar zijn we te lang mee bezig geweest. Wachtend op de beslissing van Plurijn om mankracht te leveren voor een nieuwe servicewinkel. We zijn inmiddels afgestapt van Plurijn en zijn zelf aan het zoeken. De koning luisterde, stelde vragen en had begrip voor de ontstane situatie. Hij zei dat we al trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben. We hebben nog over Gassels Heem gesproken en dat we nog 85 vierkante meter over hebben in ons gebouw, waarvoor we druk bezig zijn om dat opgevuld te krijgen”. Jan: “ De koning was verrast dat we door uitgave van certificaten het gebouw zelf gekocht hebben. Vol interesse vroeg hij hierover door. Ook hebben we het nog gehad over woningbouw in Gassel. Ik vond het knap dat hij zich nog zoveel herinnerde van zijn bezoek aan Gassel. Na een halfuur werd het gesprek beëindigd”.

Cor van Boekel en Jan Schraven zijn beiden van mening dat dit een onvergetelijk moment was voor henzelf en voor heel Gassel.