Vrijwilligersavond 23 september 2023

Drukbezochte vrijwilligersavond Ut Turp in Gassel

“Vele handen maken licht werk” is het gezegde en dat geldt zeker voor de activiteiten van de Dorpsservicewinkel. Want zonder de inzet van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om de vele activiteiten van De Dorpsservicewinkel te organiseren. Denk aan de NL Doet dag, de Kerstverlichting, de flowerbaskets, het Repair café, commissie vrijwilliger van de maand, de vele klussen rondom en in het gebouw die regelmatig worden gedaan, bezorgers Gassels Nieuws en het bestuur. Het grote deel van het werk wat hiermee gepaard gaat wordt door hun verzet. Het is geweldig dat hier zo’n 50 vrijwilligers hier jaarlijks mee bezig zijn.

Maar het is meer dan alleen maar werken, het is ook samen iets dóen; je buurtgenoten beter leren kennen en daardoor betrokken zijn bij elkaar. Leuk, nuttig en gezellig!

Zo was het ook op de avond van 6 september2023 toen wel 40 van de 50 vrijwilligers aanwezig waren op dit jaarlijkse voor hen georganiseerde avond door het bestuur leuk, nuttig en gezellig. Na een paar jaar geen avond i.v.m. corona kon het eindelijk weer doorgaan. Wij als bestuur zijn trots dat wij zo veel vrijwilligers hebben en dat er ook nog steeds jonge vrijwilligers zich melden om voor de Dorpsservicewinkel mee te helpen met activiteiten. Het bestuur dankt alle vrijwilligers weer voor hun inzet en hopen eenieder weer te zien bij de volgende activiteit met een naar alle waarschijnlijkheid bruisende Dorpsservicewinkel.