Visit in Gassel is op 6 februari 2023 officieel geopend

Door Annelies Graafsma Arena lokaal

Het is vol in de ontvangstruimte. Visio Onderwijs Grave huurt sinds september ruimtes in Ut Turp, het Dorpsservicepunt in Gassel. Slechtziende en blinde leerlingen van de Visio-school werken er samen met bedrijven en particulieren uit de regio. De plaatselijke bakker uit Grave is er bijna elke ochtend open. Jongeren met een geel t-shirt aan ontvangen, blij en opgewonden, de gasten. “Het voelt alsof de plek al van jullie is”, zegt een enthousiaste wethouder Joost Hendriks tegen de leerlingen. “In oktober waren jullie al bij mij. Het was even een zoektocht hoe we een en ander moesten regelen. Dit project past niet helemaal in “het systeem”, maar het is gelukt. Met dit project leggen we samen de verbinding met de maatschappij. Meedoen moet voor iedereen gelden, ondanks de hobbels die je tegenkomt.”

Die hobbels zijn voor jongeren met een visuele beperking iedere dag merkbaar. Ook het onderwijs heeft ermee te maken. Marcel Janssen, directeur onderwijs Visio-Nederland, legt de vinger op de zere plek: “Er is veel koudwatervrees. Wij leiden op en leggen de basis, maar daarna moet leerlingen doorstromen naar regulier werk of studie in het hoger onderwijs. Dat vraagt aanpassingen, zoals bijvoorbeeld vervoer en voorleessoftware. Maar dat is nog niet het allergrootste probleem. Er moeten ook kansen zijn om door te stromen en daar moeten we werkgevers en scholen steeds weer van overtuigen.”

Het project in Gassel valt op. Minister Helder van Langdurige zorg en Sport, zou de opening verrichten. Dat lukte op het laatste moment niet, maar ze was via een video-opname aanwezig en sprak de schoolleiding en de leerlingen toe. Ze maakt zich zorgen over het feit dat slechts 29% van de visueel beperkten een betaalde baan heeft. “Wij moeten inzetten op het wegnemen van drempels. En het is zo bemoedigend dat Visio Grave dit nu doet!” Haar collega-minister Schouten, onder andere van participatie, wil slechtzienden beter bijstaan in hun zoektocht naar een baan. Dit gaat niet zomaar. De ondersteuning van slechtzienden moet daarvoor overgeheveld worden van de gemeente naar het UWV. Een voorstel hiertoe is op dit moment in behandeling in de Tweede kamer.

Met het doorknippen van een lint door lid van de Raad van bestuur Visio Annelies Versteegden en wethouder Joost Hendriks is de officiële opening gedaan. Een trots dorp heeft een mooi initiatief binnen haar grenzen. Leerlingen krijgen hier kansen. In Gassel is een win-win situatie gevonden. Jan Schraven en Cor van Boekel van Stichting Dorpsservicepunt Gassel, hebben een bijzondere samenwerking tot stand gebracht, waarmee zowel de bestaanszekerheid van het Dorpsservicepunt als de arbeidskansen van leerlingen van de Visioschool vergroot zijn. Het is een inclusieproject ‘dat je meedoet en leert van de hobbels die je tegenkomt’, legt de wethouder aan de leerlingen uit: “Dat is het allerbelangrijkste van deze plek. Visit staat midden in de samenleving, mensen met en zonder beperking leren met elkaar om te gaan.”

In het Dorpsservicepunt was al een aantal bedrijven gehuisvest. Bij Bakkerij Bongaards verkopen de leerlingen nu het brood. Leerling Kiki vertelt dat het brood er om half een al is uitverkocht en dat ze op maandagochtend dicht zijn. Er is een cafetaria, een kapsalon, een pedicure en een bibliotheek. En dan zijn er nog de huiskamer, een zeepmakerij, een productieruimte en een keuken in de ruimtes die Visio huurt. In de huiskamer is iedereen welkom voor koffie met iets lekkers of een door leerlingen bereide lunch. In de zeepmakerij maken vandaag leerlingen Olivier en Berdirhan zeep die zij normaal verkopen, maar nu voor de gelegenheid als presentje aan de gasten meegeven. De productieruimte is bedoeld om aan opdrachten van bedrijven en particulieren uit de regio te werken, zoals inpakwerk en licht-administratieve taken. De leerlingen beheren alle ruimtes zelf. En het werkt; er zijn al plannen om ook in het weekend open te gaan.