Ut Turp Gassel en Koninklijke Visio vinden elkaar

Arena Lokaal 29 april 2022 Door Freddy Klooté

GASSEL/GRAVE - Jeanine Petronilia is schoolleider op Visio. Een enthousiaste onderwijsvrouw, met veel plannen, die ze ook wil uitvoeren. Samen met stage- en uitstroomcoördinator Marie-José van Weegen was ze al een tijdje bezig met een projectplan met als doel om de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van hun leerlingen te vergroten, als verlengstuk van hun onderwijs. Ze waren op zoek naar plekken in de buurt. Naar een plek waar de leerlingen het op school geleerde elders in de praktijk te brengen. ‘We willen dat onze leerlingen deelnemen aan de maatschappij, niet alleen binnen de muren van onze school’, staat in de schoolgids. Jeanine geeft een voorbeeld: “Hier op school worden diverse soorten dozen ingepakt voor elders. De leerlingen blijven op school en hebben ook dat gevoel. Als ze datzelfde werk op een bedrijf zouden mogen doen, was hun gevoel totaal anders. En dat willen wij. We willen dat onze regio weet wat wij te bieden hebben aan de regio en omgekeerd. Gelukkig kwamen we toevallig in contact met onze gepensioneerde werknemer en nog steeds welkome gast Jan Schraven uit Gassel. We vertelden wat wij graag zouden willen en Jan nam dat mee naar Gassel, waar hij het met voorzitter Cor van Boekel en de bestuursleden van Ut Turp, ook wel bekend als het Dorpsservicepunt, besprak. Kort gezegd: iedereen was enthousiast. En daarom zitten we hier bij elkaar om dit openbaar te maken. Want iedereen mag dit weten. Vooral bedrijven die best één of meerdere stagiaires van ons willen inzetten.”

  Marie-José van Weegen: “Dit projectplan zal in samenspraak met bewoners en ondernemers van Gassel en Grave gaan plaatsvinden. De kernlocatie van dit plan is het Dorpsservicepunt in Gassel, waar al een aantal bedrijven gehuisvest zijn: bakker, cafetaria, kapsalon, pedicure en een bibliotheek. Vanuit een aantal van deze bedrijven wordt een samenwerking al toegejuicht. Door deze samenwerking combineren we het bevorderen van sociale samenhang in Gassel met het bieden van werkervaringsplaatsen voor onze leerlingen, die zo hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.” Pascalle Bongaards van de bakkerij in het Dorpsservicepunt is ook aanwezig en zeer enthousiast: “We zijn blij om aan dit project mee te doen. Ik heb al iemand van onze medewerkers op het oog die met het werken met mensen met een beperking zeer goed is.” Cor van Boekel: “Tijdens ons laatste bezoek aan koning Willem-Alexander hebben we het hier ook over gehad. Ook hij was bijzonder enthousiast. We hebben diverse ruimtes in het gebouw die we naar behoefte kunnen aanpassen. Wat ik van de praktische uitkomst denk? Wel, in de zomermaanden komen hier enorm veel fietsers voorbij. Als we een terras uitzetten en koffie of iets fris met een door de stagiaires belegd broodje in de aanbieding hebben, is dat al een voorbeeld.” Jan Schraven merkt op dat er in Gassel ruim tachtig ondernemingen zijn: “Dus de mogelijkheden zijn er in ieder geval.” Marie-José: “Wij willen graag met de ondernemers om de tafel.” Leerlingen Jeanine: “De start in Gassel is in het nieuwe schooljaar. September 2022. De leerlingen worden via hun profielen geselecteerd voor stage op hun gebied buiten de school. Die profielen zijn: groen, zorg en welzijn (horeca), techniek en economie (winkel). In Gassel zullen we starten met huiskamerprojecten en dan verder stap-voor-stap iedereen proberen in te zetten. In het gesprek met de ondernemers leggen we uit wat onze leerlingen wel en niet kunnen. We hebben het dan over vijftig tot zestig leerlingen die we elke dag een leerwerkplek willen geven. Dat zal in het begin wel lastig zijn, maar we beginnen klein en hopen dat het succes zorgt voor een snelle uitbreiding. Het is en blijft kleinschalig, maar voor de leerlingen is het zo belangrijk. Een opstap naar de maatschappij”. In het projectplan pilot Gassel heeft Marie-José de diverse fasen in de verschillende schooljaren voor de aanwezige profielen beschreven: “We hebben onze plannen bekeken vanuit de leerlingen, vanuit de bewoners, vanuit de medewerkers en vanuit de ondernemers. Voor alle partijen geldt dat er regelmatig overleg en evaluaties plaatsvinden. Verder komen er vooral praktische zaken aan de orde. Denk maar aan de aankleding van de verschillende ruimtes (vloer, verlichting, raambedekking, lampen, muurafwerking, stopcontacten), de inventaris (kasten, stoelen en tafels, bureau, schappen, opbergboxen, prullenbakken, koffie/theemogelijkheden, computer/printer, EHBO, koelkast) en materiaalkosten als middelen voor buurtactiviteiten, zeep voor de zeepmakerij, enz.). Ook het beheer van het gebouw en de coördinatie, scholing van het personeel, aanvraag en voorwaarden erkend leerbedrijf, middenstandsdiploma, vervoer en communicatie moet allemaal perfect geregeld worden.” Er valt nog een hoop te doen. Voor Koninklijke Visio en voor Gassel. Maar gezamenlijk enthousiasme maakt dat de arbeid licht wordt en plezier geeft. En je doet het tenslotte vooral om de jonge medemens met een beperking een kans in de maatschappij te geven.