( TWEE) MAANDELIJKSE LUNCH

In aanvulling op de reeds bestaande prachtige waarderingen voor vrijwilligers in ons dorp, heeft het bestuur van Stichting Dorpsservicewinkel Gassel in samenwerking met Bakkerij Bongaards en Visio Onderwijs een nieuw initiatief bedacht. We hebben besloten om samen 6 x per jaar (dus om de 2 maanden) een Gasselse vrijwillig(st)er, die zich jaren heeft ingezet voor Gassel, een keer in het zonnetje te zetten en daarbij een heerlijke lunch (ook voor zijn of haar partner) aan te bieden in Ut Turp.

 

Visio Onderwijs en Bakkerij Bongaards starten in 2023 met de heerlijke lunch in Ut Turp. Ook Gassels Nieuws is bij de plannen betrokken en zal telkens verslag doen van de persoon die voor deze attentie in aanmerking is gekomen.

Maar wie komt er nu voor deze lunch in aanmerking en wie bepaalt op wie de keuze is gevallen?

U zelf !! ! ! U als inwoner van Gassel kent absoluut wel iemand bij uw vereniging of in uw buurt die altijd en overal klaar staat om als vrijwilliger uw vereniging of anderszins iemand te helpen. Desondanks is deze persoon nog nooit in aanmerking gekomen voor een lintje of een gemeentelijke onderscheiding. Juist die persoon zoeken wij en die kunt u, als inwoner van Gassel, opgeven. Als u iemand weet die daarvoor in aanmerking zou moeten komen stuurt u een mailtje aan: lunchvandemaand@hotmail.com.  Geef daarbij een duidelijke motivatie aan waarom deze Gasselse inwoner de heerlijke lunch verdient.

Dit mailtje komt bij een commissie, bestaande uit 3 geboren en getogen Gasselnaren, die geheel anoniem blijven. Zij gaan bepalen welke persoon per keer wordt uitgekozen.

Bestuursleden van de stichting zijn uitgesloten en kunnen geen zitting nemen in die commissie.

De uiterste instuurdatum is een maand voor de deadline en inleverdatum van het Gassels Nieuws. Dus kent u iemand, waarvan u vindt, dat die daarvoor in aanmerking moet komen, geeft die persoon dan op. De eerste keer dat u kunt inleveren is vanaf nu, maar voor 8 januari 2023. In de volgende uitgave van Gassels Nieuws wordt bekend gemaakt wie de eerste is die de heerlijke lunch krijgt.

 

Visio Onderwijs /Horeca

Bakker Bongaards

Stichting Dorpsservicewinkel Gassel.