Nieuwsbrief december 2013

Van de bestuurstafel:

Op 31 augustus hebben we afscheid genomen van de familie van der Voordt als ondernemer in onze dorpsservicewinkel. Een nieuwe ondernemer die zowel de winkel als de cafetaria wilde exploiteren konden we helaas niet vinden. Om deze reden zijn we extra blij met de twee ondernemers die elk een deel van de open gevallen ruimte willen gebruiken. Wim Repkes in de cafetaria en Bakker Bongaarts in de broodcorner. Daarnaast heeft ook de bibliotheek toezegging geven dat men blijft tot 2016.

Ondanks dit goede nieuws en de steun van de dorpsraad en het bestuur van de Viersprong en de basisschool maken we ons zorgen over de toekomstige invulling. Concrete en haalbare ideeën om overige ruimte in te vullen zijn dan ook van harte welkom!

Ervaringen van Familie Repkes

Een terugblik op onze eerste bijna 4 maanden.

Na een eerste periode van aftasten, van ons maar zeker ook van de inwoners van Gassel en omgeving, denken we het behoorlijk op de rit te hebben. We hebben toch al wat evenementen meegemaakt, en wat ons opvalt is de grote betrokkenheid van het hele dorp, dat belooft wat voor 2014! Maar nu eerst voor de feestdagen, wij wensen jullie gezellige dagen met vrienden en/of familie, wij zelf zijn er ook een paar dagen niet. Zaterdag 28 December zijn we weer geopend.

Met vriendelijke feestgroeten Fam. Repkes

Ervaringen van Bakker Bongaarts na drie maanden

Nadat wij al tientallen jaren onze klanten in Gassel mochten voorzien van brood en banket via Gasselse ondernemers, kwam afgelopen september het moment waarop we moesten bekijken hoe het verder moest. We hebben niet lang getwijfeld en bedacht dat we er zelf in zouden stappen met een broodcorner in het dorpsservicepunt. Met de geweldige hulp van de vrijwilligers hebben we er een sfeervol winkeltje van kunnen maken. Nu, bijna drie maanden later, kunnen we zeggen dat we geen seconde spijt hebben van deze beslissing. We vinden het super om zelf het contact met onze klanten in Gassel te hebben, dat geldt ook voor Annie en zeker ook voor onze kanjers Maud Thoonen en Renée Thijssen, die er iedere zaterdag een gezellige boel van maken. Wat ons betreft maken we er samen met u ook in 2014 weer iets moois van!

Erkenning van project

Op 8 november mochten we tijdens het landelijke LPB congres in Amersfoort de LPB Award 2013 in ontvangst nemen. De erkenning zoals het door de jury werd verwoord was erg bemoedigend (zie site:www.gasselcentraal.nl).
De felicitatie van het gemeente bestuur, met daarbij een prachtig bloemstuk, voelt ook zeer goed. Het voelt als een erkenning voor ons project en Gassel. Op 5 december, Sint Nicolaas en dus pakjesavond, stond William de Kleijn (medewerker van de ING bank) voor de deur met een cheque van €750,- voor de Stichting Dorpsservicewinkel.
Wij hadden als Stichting samen met William ons kunnen inschrijven bij het “ING Goede doelen fonds”. De beoordelingscommissie van de ING vond onze inzet in het project de moeite waard. ING, maar ook zeker William hartelijk bedankt!
Inmiddels hebben ons vanuit Gassel al vragen bereikt ‘wat gebeurt er met dat geld?’. In de aanvraag bij het goede doelenfonds van ING hebben wij aangegeven dat wij als stichting graag een steentje wil bijdragen aan de vernieuwing van het Julianaplein. Graag willen wij samen met de ondernemers en de Dorpsraad, bij “Ut Turp” een gezellig, kind veilig, rollator en rolstoel vriendelijk terras realiseren. De geldprijs verbonden aan de LPB Award kwam de stichting goed van pas. Door de intrek van de nieuwe ondernemers moesten veel zaken worden aangepast. Dankzij deze prijs en de hulp van onze vrijwilligers is dit weer gelukt. Mede hierdoor hebben de nieuwe cafetariabeheerder en bakker het gevoel gekregen dat ze in Gassel zeer welkom zijn!

2014 SAMEN HET JAAR DOOR!

Het Oranje fonds stimuleert mensen samen te leven en samen dingen te doen en samen te zijn. Zo stimuleren zij om op 20 of 21 maart , NL Doet, gezamenlijk een opdracht uit te voeren. Graag zouden wij op die dagen met een aantal vrijwilligers “Ut Turp” een grote schoonmaakbeurt geven.
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij Theo van Maanen (Tel. 0486-472997). We gaan er vanuit dat de vaste vrijwilligers ook in 2014 van de partij zullen zijn.

Het Bestuur:
Cor van Boekel, voorzitter
Theo van Maanen, secretaris
Fleur Hendriks, penningmeester
Toon Kremers, lid
Toon Vervoort, lid