Staande deken jubileert

Toen Martien van Berkel in 1980 in Gassel kwam wonen, stond na een paar maanden de voorzitter van Schuttersgilde Sint Jan voor de deur met de vraag of hij misschien lid wilde worden van het gilde. Martien vroeg een week bedenktijd en zei toen volmondig ja tegen het lidmaatschap van het gilde.

door Jenneke van Dongen

Gassel – Nog maar een jaar was hij bij het gilde toen hij koning werd. Martien: “Ik ben vrij snel actief geworden als schutter binnen het gilde en later ook als bestuurslid. Toen in 1993 mijn broer stopte als bestuurslid werd ik benaderd voor een bestuurdersrol. En dus trad ik op 19 februari 1993 toe tot het bestuur. Elk jaar wordt binnen het bestuur bekeken wie welke functie heeft en of dat nog passend is. Ik werd dat eerste jaar deken-schrijver en ben dat negen jaar lang gebleven.”

Na die jaren kwam de voorzittersrol bij Martien terecht en die bekleedt hij nu alweer zestien jaar. Vijfentwintig jaar bestuurslid is reden voor een feestje. Tijdens de jaarlijkse zomergildedag op 23 juni a.s. zal de jubilaris dan ook gehuldigd worden. “In die 25 jaren is er veel gebeurd. Zo kon het gilde vlak voordat Gassel onderdeel werd van de gemeente Grave, het huidige gildeterrein voor de somma van een gulden kopen van de toenmalige gemeente Beers. De notariskosten lagen uiteraard vele malen hoger.” Het duurde nog een aantal jaar voordat alle vergunningen binnen waren. Vervolgens kon er, op een schitterende locatie aan de Molenakker in Gassel, een mooi gildegebouw neergezet worden. “We hebben veel van het materiaal van de toen net afgebroken kleuterschool kunnen hergebruiken.”

Het Schuttersgilde Sint Jan is op vele terreinen actief. Leden kunnen er geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, trommelen en in de winterdag zelfs een kaartje leggen. Veel inwoners van het Land van Cuijk kennen het Schuttersgilde van de jaarlijkse rommelmarkt. “Die houden we dit jaar op acht juli al voor de vierentwintigste keer. We mogen dan zo’n drieduizend bezoekers verwelkomen en het is voor ons een mooie gelegenheid om de clubkas te spekken. Maar eigenlijk minstens zo belangrijk is dat we ons als gilde laten zien.” De promotie van een gilde dat al 453 jaar bestaat, is nodig om te waarborgen dat de mooie tradities, die ze in ere houden, ook in de toekomst zullen blijven bestaan.

Voorzitter, in gildetaal staande deken, Martien van Berkel, die overigens ook al vele jaren secretaris/penningmeester is van de Kring van Scherpschuttersvereniging “Land van Cuijk”, voelt nog geen behoefte om te stoppen met zijn werkzaamheden. “Er blijft genoeg te doen en ik doe het graag. Ik nodig hierbij iedereen uit om een kijkje bij het gilde te komen nemen aanstaande zaterdag.”