RABO CLUBSUPPORT: STEM OP DORPSSERVICEWINKEL GASSEL

Een club is zoveel meer dan een club. Het is een plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar in de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, een netwerk en financiële ondersteuning aan Stichtingen, clubs en verenigingen. Als lid van de Rabobank bepaal jij namelijk welke stichting of club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard Wat is het doel van de Stichting Dorpsservicewinkel Gassel De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een optimale leefbaarheid voor de bewoners en bezoekers in Gassel door het organiseren van activiteiten en het realiseren van voorzieningen die dienstig zijn aan dit doel; het beschikbaar stellen van ruimte voor maatschappelijk sociaal cultureel educatief recreatieve zaken in de ruimste zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het realiseren en in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan instandhouding dan wel verbetering van de leefbaarheid in Gassel; het ondersteunen van bewoners uit het werkgebied, die initiatieven willen ontplooien, die gericht zijn op en bijdragen aan de realisering van het doel; het initiëren en organiseren van activiteiten op sociaal, cultureel, recreatief en educatief gebied, die bijdragen aan de attractiviteit van het gebied. Stem daarom als lid van de Rabobank op Stichting Dorpsservicewinkel Gassel zodat de Stichting deze mooie doelen kan blijven realiseren. Stemmen kan van 4 september tot 25 september via:  https://www.rabo-clubsupport.nl/land-van-cuijk-maasduinen/stemmen Of via de bank app op uw telefoon.