‘Project Gassel’ van Visio Onderwijs Grave genomineerd voor K2Prijs

Arena Lokaal 3 oktober 2022
GASSEL/GRAVE – Het ‘Project Gassel’ van Visio Onderwijs in Grave is genomineerd voor de K2Prijs. Het initiatief maakt samen met negen andere genomineerden kans op een bedrag tussen de 5.000 en 25.000 euro.

K2Challenge stimuleert maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het zo prettig en probleemloos mogelijk opgroeien van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Brabant. Initiatieven konden zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de K2Prijs, een stimuleringsprijs van minimaal 5.000 en maximaal 25.000 euro om hun idee of initiatief te realiseren of verder uit te werken. Dat resulteerde in 31 inschrijvingen uit alle delen van Brabant met zeer gevarieerde ambities, doelen en doelgroepen. Een breed samengestelde jury koos op 26 september tien finalisten die zijn uitgenodigd om hun initiatief live te pitchen op de finaledag op 8 oktober in Waalwijk. Twee of drie winnaars (afhankelijk van de hoogte van de aanvraag) gaan met de eer strijken.

Na het beëindigen van de activiteiten van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd eind 2015 en het afstoten van de K2 Groep, is gekozen voor een jaarlijks uit te reiken prijs met hetzelfde doel. Zo ontstond de Stichting K2 Prijs vanaf 2017 en zijn er aan verschillende initiatieven prijzen uitgereikt. De K2Challenge wordt sinds 2020 georganiseerd door stichting Zet uit Tilburg. Meer info staat op www.k2challenge.nl.

‘Project Gassel’

Visio Onderwijs in Grave is een school voor leerlingen met visuele en veelal aanverwante beperkingen. “Met het project Gassel willen we extra werkervaringsplekken en stageplekken creëren als verlengstuk van ons onderwijs met een groot maatschappelijk belang. Het project zal voor al onze leerlingen een meerwaarde moeten worden”, zegt schoolleider Jeanine Petronilia namens Visio.

‘Grote toegevoegde waarde’
Volgens Visio Onderwijs kunnen leerlingen succesvoller gaan participeren in werk als zij blootgesteld worden aan levensechte situaties. “Onze samenwerking met het dorpsservicepunt in Gassel zorgt ervoor dat we ons motto in de praktijk waar kunnen maken en onze VSO-leerlingen optimaal kunnen begeleiden naar een passende werkplek. Naast arbeidsparticipatie, zorgt dit project ook voor sociale en maatschappelijke participatie. Leerlingen nemen deel aan het sociale en het maatschappelijke leven van Gassel en leren in de praktijk te werken aan de belangrijke burgerschapscompetenties. Wij zien de samenwerking met het dorpsservicepunt met de bewoners en de ondernemers dan ook als grote toegevoegde waarde voor ons onderwijs.”

Dorpsservicepunt Gassel
Kernlocatie van het plan is het Dorpsservicepunt Gassel, waar al een aantal bedrijven gehuisvest is: een bakker, cafetaria, kapsalon, pedicure en bibliotheek. Daarmee wil Visio in dit project samenwerken. “Naast een samenwerkingsverband met lokale ondernemers is het streven om de bewoners van Gassel en omgeving mee te nemen in de opzet en uitvoering van de activiteiten. Zo willen we aansluiten bij het gemeenschapshuis en gezamenlijk huiskameractiviteiten opzetten. In het pand willen we drie ruimtes huren. Een voor leerwerkactiviteiten voor in- en ompakwerkzaamheden en voor productiewerk. De andere ruimtes willen we inzetten om buurtactiviteiten te ontplooien in samenspraak met de ondernemers en buurt. Zoals horeca-activiteiten met de bakker, verkoop van eigen en lokale producten en huiskameractiviteiten als sport en spel, creatieve bezigheden en activiteiten met de bibliotheek. In de toekomst willen we voor leerlingen die nog niet toe zijn aan een volgende stap, en aan de oud-leerlingen die gestrand zijn in werk dan wel opleiding, een werktraject aanbieden.”

‘Goede start maken’
De eventuele opbrengst van de K2Prijs willen de initiatiefnemers van ‘Project Gassel’ gebruiken voor de inrichting van de drie ruimtes. “Meubilair (kasten, stoelen, tafels), schappen, verlichting, raamdecoratie, een aanrecht, schoonmaakmiddelen en les- en werkmateriaal. Ook personeel zal extra moeten worden ingezet. Het winnen van de K2Prijs zou ons dan ook enorm helpen om de mogelijkheden te vergroten en een goede start te maken.”