Grote opkomst bij ontsteken lemkes 11 december.

Op zondag 11 december heeft het jaarlijkse evenement plaatsgevonden waarin het ontsteken van de lemkes het begin inluidt van de komende feestdagen. Vele inwoners van Gassel gaven gehoor aan de uitnodiging van de Stichting Dorpsservicewinkel en de Dorpsraad Gassel om op zondag 11 december dit evenement bij te wonen. Onder gezellige muziek van het Studieorkest, vuurkorven, de Kerstman, erwtensoep, een glaasje glühwein, krentenbrood, warme chocomel was het weer een gezellige drukte. Na enkele jaren zonder verlichting is de kerstverlichting in de Julianaboom weer in ere hersteld. Met dank aan de gemeente Grave en de Dorpsraad Gassel voor de financiële steun werd de verlichting in het bijzijn van wethouder Anja Henisch om 17.15 uur ontstoken door de voorzitter van de dorpsraad Jan Sol. Ook het spontane rondje oliebollen van de Pizzeria Cafetaria Gassel werd door de aanwezigen erg op prijs gesteld evenals de aanwezigheid van een drietal levende schapen. Voor de kinderen was er in de winkel gelegenheid om met de Kerstman op de foto te gaan waar van veel gebruik werd gemaakt. De foto’s vindt u terug op deze website. Voor het eerst is er ook een vereniging actief geweest. De Tennisvereniging EDOS organiseerde een bingo waar enkele prijzen voor te winnen waren. De organisatie hoopt dat volgend jaar meer verenigingen zich zelf willen promoten door een activiteit te organiseren.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en door sponsoring van de Dorpsraad en de Viersprong kijken we weer terug op een geslaagd evenement.