Onderzoek verkeersveiligheid Gassel

Beste inwoners van Gassel,

De laatste jaren zijn er in ons dorp Gassel al verschillende maatregelen getroffen om de leefbaarheid te vergroten. Eén aspect wat daarin nog onderbelicht is, is de verkeersveiligheid in en rond Gassel. En dat terwijl dat zelfs letterlijk van levensbelang is.

Stem van bewoners Gassel
De overheid, gemeente en provincie, legt de nadruk op de aanpak van de N324, tussen Grave en Oss. Maar ‘onze’ provinciale weg N321 behoeft net zo goed veiligheidsmaatregelen in plaats van alleen de onderhoudswerkzaamheden die ze van plan zijn. Een stem van de bewoners van Gassel helpt om de aandacht ook voor de verkeersonveilige punten rond Gassel op de agenda van de gemeente en provincie te krijgen.

Veilig Verkeer Nederland
Om die reden hebben we binnen Gassel een werkgroepje opgericht om met een korte vragenlijst de verkeersonveilige situaties in kaart te brengen. Welke locaties zijn het? Wat maakt de situatie onveilig? Welke zijn het belangrijkste en moeten voorrang krijgen?
De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, die ook de antwoorden verwerkt. Ook de Dorpsraad staat achter dit onderzoek. Na analyse van de resultaten weten we welke verkeersituaties in Gassel als onveilig worden ervaren. De resultaten zullen we met de gemeente en de provincie delen, met de vraag hier actie op te ondernemen. Met de resultaten van de vragenlijst kunnen we samen een vuist maken voor een veiliger Gassel.

Vragenlijst
De vragenlijst is digitaal en verspreiden we via de Facebook-pagina van de Dorpsraad en deze website.

Klik op de link https://nl.surveymonkey.com/r/GraveGassel en u komt direct op de juiste invulpagina. Het invullen kost u hooguit 2 minuten.

Mensen zonder Facebook kunnen het linkje ook vinden op de website van de Dorpsraad: https://www.dorpsraadgassel.nl/. Je kunt dit linkje ook zelf delen via Facebook, WhatsApp en mail naar mensen van wie je verwacht dat die ook willen reageren.  De input van familie, vrienden, clubleden, klanten van buiten Gassel is namelijk ook van belang. Hoe meer mensen reageren, hoe sterker onze stem is naar de gemeente en provincie. Zoals gezegd komen de resultaten bij VVN binnen. Het invullen is volledig anoniem. De uitkomsten zullen in het volgend Gassels Nieuws worden gedeeld.
Voor mensen die minder digitaal zijn ingesteld, is er de mogelijkheid om de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Daarvoor zal de werkgroep, vragenlijsten, pen en bus beschikbaar stellen bij de ingang in de dorpsservicewinkel. De papieren vragenlijst is eveneens anoniem en zal met de responses van de digitale versie worden gecombineerd.

Ongelukken voorkomen
We zijn niet op zoek naar “losliggende tegels”. We zijn op zoek naar verkeerssituaties die u onveilig vindt, omdat er (nog meerdere) ongelukken kunnen gebeuren als er geen maatregelen genomen worden.

Laat je zelf horen voor een verkeersveiliger Gassel!

 

Marton Hendriks namens de werkgroep