NL Doet 2019: Gemeentelijke ondersteuning voor Dorpsservicewinkel Gassel en Dorpsbelangen Gassel

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 stonden in het teken van NL DOET, de landelijke vrijwilligers werkdagen. Evenals in voorgaande jaren deed ook de Dorpsservicewinkel en de Stichting Dorpsbelangen hieraan mee. Met twee groepen vrijwilligers was het vrijdag een drukke en gezellige ‘bende’ in de dorpsservicewinkel en op het Julianaplein.

De Dorpsservicewinkel had een klus aangeboden op de site van NL DOET: het schoonmaken van de winkel zowel aan de binnen- als de buitenzijde. Dorpsbelangen, vallend onder hetzelfde bestuur als de Stichting Dorpsservicewinkel, had zich ook aangemeld op de site van NL Doet voor onderhoud aan het Julianaplein. Het bestuur van de Dorpsservicewinkel heeft gesprekken gehad met het gemeentebestuur voor betere onderhoudswerkzaamheden in en om het Julianaplein. Omdat er een nieuwe ondernemer is aangesteld door de gemeente Grave zullen we hierin verbeteringen in gaan zien heeft de gemeente ons beloofd. Omdat het nieuwe contract met de aannemer pas in zal gaan na april 2019 is dit ook een mooie gelegenheid om het plein weer met onze vrijwilligers aan te pakken. Mooie bijkomstigheid is dat Wethouder Rick Joosten, de verantwoordelijke wethouder die het wegenonderhoud in zijn portefeuille heeft, zich heeft opgegeven bij NL Doet om ons Julianaplein met de vrijwilligers een keer goed schoon te vegen en te blazen zodat het plein weer het mooie visiteplaatje van het dorp is.

Voor het schoonmaakonderhoud van de winkel hadden zich 11 personen aangemeld.
Voor de beide klussen konden we dit jaar weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen t.w. Tinie en Annie Thijssen, Harrie Willems, Peter Willems en Henk van de Broek.

Omdat de voortzetting van de dorpsservicewinkel, en daar ziet het naar uit, de volledige steun krijgt van de gemeente hebben burgemeester Lex Roolvink en wethouder Anja Henisch net als Wethouder Rick Joosten, zich aangemeld om in Gassel de vrijwilligers van NL Doet te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Naast de leden van het college had zich ook aangemeld de heer Bertho Smits van wooncorporatie Mooiland waar de Dorpsservicewinkel het pand van huurt. Ook zijn deelname werd zeer gewaardeerd door het bestuur.

Om 09.00 uur werd gestart met een kop koffie en werden de taken onderling verdeeld. Na flink aan de slag te zijn gegaan vliegt de tijd en om half 11 stond de koffie klaar met een heerlijke lekkernij van bakker Bongaards. Om 12.00 uur werd een grote pauze gehouden en zorgde bakker Bongaards voor een heerlijke lunch en volgde een gezellig samenzijn tot 13.00 uur. De college leden hadden voor na de middag een andere activiteit gepland voor NL Doet in Catharinahof en onder dankzegging voor hun inzet en betrokkenheid vertrokken zij om 13.00 uur.

Vanaf 13.00 uur werd is nog flink doorgewerkt tot alle werkzaamheden gereed waren en kon vastgesteld worden dat zowel het pand als het Julianaplein met bijbehorende Jeu de Boules banen er weer als een plaatje uitzagen. Prettige bijkomstigheid was ondanks de sombere voorspellingen het weer prima was.

Om 16.00 is in de Cafetaria/ Pizzeria een drankje genuttigd en om 16.30 werd eenieder door de uitbater van de cafetaria Harun Ozcan voorzien van een heerlijk frietje en een lekkere snack. De partners van de vrijwilligers waren eveneens aanwezig om de dag af te sluiten.

Met dit mooi resultaat kunnen we zeggen: Op naar NL DOET 2020. Voor meer foto’s zie onze website www.gasselcentraal.nl.