Nieuwsbrief juli 2015

De eerste gezamenlijke Nieuwsbrief van de drie Gasselse Stichtingen is een feit! Voorlopig is deze gezamenlijke Nieuwsbrief een experiment. Na een paar uitgaven, zullen we een en ander evalueren en kijken of het levensvatbaar is en of het in een behoefte voorziet. Omdat elke Stichting in principe verantwoordelijk is voor haar eigen activiteiten en beslissingen, zal dit bulletin vooralsnog uit 3 eigen onderdelen bestaan. Bekijk de nieuwsbrief door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief juli 2015