Nieuwsbrief december 2014

Van de bestuurstafel:

Bakker Bongaards, Fam. Repkes met ‘t Durpspleintje, de Fysiotherapie en de dames van de kapsalon zijn het hele jaar al weer actief geweest in onze dorpswinkel. Keurslager
William Hermanussen en ook Cobi Loeffen met de massagepraktijk zijn er inmiddels al weer een half jaar. Al met al was het geen gemakkelijk jaar voor onze stichting, maar we hebben toch belangrijke activiteiten en voorzieningen kunnen behouden voor ons dorp.

Ook de gemeente heeft voor 2015 groen licht gegeven voor onze Bieb. We moeten, voor de toekomst, in 2015 hiervoor nog wel de nodige inspanningen gaan leveren.
Ons Julianaplein heeft, dankzij de inspanning van de dorpsraad en de gemeente Grave een prachtige opknapbeurt gekregen.
Wij proberen in 2015 het plein nog een stuk gezelliger te maken met o.a. een terras met enkele bloembakken. Daarnaast doen we nu de nodige inspanningen om het plein te voorzien van kerst/feestverlichting. Onze wens is om dit samen op te pakken en tot stand te brengen met de dorpsraad en de ondernemersvereniging.
Voor het terras mochten we in samenwerking  met ons schuttersgilde St. Jan bij de Rabobank de 1e prijs ophalen voor Maatschappelijke betrokkenheid. Hiervoor willen wij de bezoekers van de jaarvergadering van de Rabobank, die ons hun stem gaven nog hartelijk danken. De opkomst vanuit ons dorp was heel erg hoog en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de beide genomineerden uit Gassel met de 2 hoogste bedragen terugkeerden.

Ook het Oranje fonds steunde ons plan met € 3000,00 en van ING mochten we € 750,00 incasseren.

Afscheid Theo van Maanen

Theo van Maanen vond het na 9 jaar actief als secretaris bij onze stichting mooi geweest en wilde meer tijd vrijmaken voor activiteiten in de privé sfeer. De afgelopen maanden heeft Theo de gehele administratie aan onze nieuwe secretaris Jan Schraven overgedragen. Wij hebben als bestuur op een aangename manier van Theo en Francien afscheid kunnen nemen en wensen hun samen nog vele fijne en vooral gezonde jaren. Theo nogmaals bedankt.

Gasselse kermis

Het doet Stichting Dorpsservicewinkel genoegen dat er door enkele dorpsgenoten het initiatief is genomen om zich als kermiscommissie op te werpen en te proberen om voor 2015 in Gassel toch weer een kermis te laten draaien. Wij denken dat we in Gassel samen veel kunnen bereiken en dat hopelijk ook weer met een Gasselse kermis.

Nieuwjaarsreceptie

Iedere Stichting of verenigingsbestuur speelt wel eens met de gedachten om voor leden, vrienden en kennissen een nieuwjaarsreceptie of een gezellige bijeenkomst op 1 januari te organiseren.
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de goede voornemens uit te wisselen. De plaats, de dag, de tijd en de organisatie daarin blijft het meestal hangen en gebeurt er dus niets. Onze harmonie en de voetbalvereniging timmeren ieder op 1 januari al jaren goed aan de weg. De dorpsraad vond eigenlijk dat de receptie van de harmonie in de Viersprong best een breder draagvlak mocht krijgen en hebben in overleg met de harmonie het initiatief genomen om meer mensen en organisaties daar bij te betrekken en daarvoor te interesseren. Dat is gelukt. Harmonie Meer Vreugd, de Dorpsraad, de Viersprong, ’t Turp trekken samen op om op 1 januari 2015 een gezellige receptie te organiseren voor alle inwoners van Gassel waar ook de ondernemers, zoals bakker Bongaards, keurslager Hermanussen, cafetaria ’t Durpspleintje en Tonny Cremers van d’n Huuskamer zich van hun goede kant zullen laten zien. Het concert van harmonie Meer Vreugd blijft als traditie overeind staan, het aanvangsuur blijft ook hetzelfde. Na twee uur stopt de receptie, zodat de bezoekers die ook naar de receptie van de voetbalvereniging of familie willen, hiervoor nog voldoende tijd hebben. Wij hopen als Stichting Dorpsservicewinkel met onze ondernemers samen een bijdrage te kunnen leveren, dat het een gezellige middag voor Gassel wordt die ook een jaarlijkse traditie zal krijgen.

Lancering vernieuwde website

Na een periode van ontwikkeling en voorbereiding is de oude website vervangen door een gloednieuwe website die voldoet aan alle eisen van deze tijd en bovendien nu door het bestuur van de stichting zelf kan worden aangepast. De oude website zag in 2009 het daglicht, met dank aan John van de Weem van WeemICT. Het nadeel van deze site was dat deze volledig was opgebouwd in programmeertaal, waardoor het moeilijk aanpasbaar was door de stichting zelf. Hierdoor raakte de website enigszins verouderd en bleef de actualiteit achter. Zodoende steeg de wens om het beheer van de website zelf te kunnen doen. Dit najaar kwamen wij daarom terecht bij Jeroen Bos van LeadLogic, die zich bereid heeft gevonden belangeloos een nieuwe website te ontwikkelen. De eerste schetsen van de website waren meteen volgens wens. In de daaropvolgende periode is Jeroen Bos samen met Jan Schraven aan de slag gegaan om de website klaar te maken voor de switch van oud naar nieuw. Woensdag 26 november was het eindelijk zo ver. Na een paar spannende uurtjes is de website in zijn geheel vervangen door het nieuwe exemplaar. De site is bovendien volledig ‘responsive’, wat inhoudt dat de site ook op tablets en telefoons goed leesbaar is. Hoewel de website nog verder zal worden uitgebouwd zijn wij trots op het resultaat en willen we vanaf deze plaats Jeroen Bos van LeadLogic en Jan Schraven bedanken voor hun tijd en moeite! U vindt onze website op www.gasselcentaal.nl

Secretaris

Het bestuur heeft mij gevraagd mezelf voor te stellen via deze nieuwsbrief. Mijn naam is Jan Schraven. Ik ben geboren in de zomer van 1954
in Nijmegen en getogen in Alverna en sinds 1986 woonachtig op de Akker in Gassel.
Mijn grootste hobby is sport en dan met name het sporten met een bal. Zowel actief als passief vind ik het leuk om het te doen en te zien.
Na mijn dienstplicht ben ik nog 20 jaar bij Defensie werkzaam geweest in de functie van secretaris van het Kazernecomando van de Generaal de Bonskazerne en trad ik ook op als contactpersoon voor alle burgers die werkzaam waren op de kazerne. Na sluiting van de kazerne had ik vrij snel een nieuwe baan gevonden. bij
de Theofaanschool, de school voor blinden en slechtzienden in Grave als hoofd van de civiele en technische dienst. Naast mijn werk ben ik mezelf blijven ontwikkelen in de dingen die ik doe. Interne- en externe opleidingen en cursussen volgen was jaarlijks aan de orde. Een aantal jaren ben ik nu facilitair manager bij Koninklijke Visio. Ik doe deze functie voor 21 locaties verspreid in Noord- en Zuid Holland, Zeeland, Brabant. Limburg en een stukje Gelderland.
Naast mijn werk is nu de tijd aangebroken om mijn kennis en kunde op een andere manier te tonen. Over het verzoek van de Stichting Dorpsservicewinkel om het bestuur te komen versterken als secretaris heb ik dan ook niet lang na hoeven te denken.
Voor mij een mooie activiteit en uitdaging om iets toe te voegen aan de leefbaarheid van ons dorp. Ik doe dit nu reeds met alle plezier. We vormen een leuk team die er alles aan doen om ons dorp leefbaar te houden.

Het Bestuur

Cor van Boekel Voorzitter
Jan Schraven Secretaris
Fleur Hendriks Penningmeester
Antoon Vervoort Bestuurslid
Toon Kremers Bestuurslid

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en gezond 2015.