Lintjesregen in Gassel: vier personen gedecoreerd

Aan de vooravond van Koningsdag zijn in Gassel 4 personen koninklijk onderscheiden. Bas van de Wiel (39), Harry Willems (76), Trees Hendriks-Kersten (72) en Cor Nagtegaal (75).

Bas van de Wiel
Bas van de Wiel is zeer actief bij Tennisvereniging Edos Gassel (2001-heden) als voorzitter, competitieleider, voorzitter en lid van de Technische commissie en verricht diverse hand- en spandiensten. Al vanaf zijn 18e levensjaar heeft hij zich met ziel en zaligheid ingezet voor de club. Hij staat er dag en nacht voor klaar. Vanaf het moment dat hij voorzitter is van de tennisvereniging is er veel gerealiseerd op het gebied van de tennisbanen, de kantine, maar ook op het gebied van op te zetten kampioenschappen en toernooien. Verder is hij actief geweest bij de voetbalvereniging van Gassel (2006-2011). Hij is nog lid van de deelnemersraad Stichting Dorpsraad Gassel (2012-heden). En verder lid van de Visiegroep Gassel CDA Grave (2017-heden). Heel bijzonder gezien zijn leeftijd.

Harry Willems
Harry Willems is al jarenlang een actieve vrijwilliger. Hij is baanverzorger bij de Jeu de boulesvereniging D.I.O. Gassel (2012-heden). Daarnaast is hij vrijwilliger bij de St. Janskerk in Gassel; als acoliet bij uitvaarten en samen met andere vrijwilligers verzorgt hij het parochie-kerkhof (2007-heden). Ook is de heer Willems fanatiek lid van het St.Jansgilde (1977-heden). Hij is actief met de rommelmarkt die jaarlijks wordt gehouden door het gilde in Gassel. Maar helemaal fanatiek en wekelijks te vinden is hij bij de Voetbalvereniging van Gassel (1977-heden). Vele uren worden doorgebracht met het verzorgen van de velden, helpen in de kantine, de maandagochtendploeg. Zorgen voor alle benodigdheden op zaterdag voor de jeugdelftallen. Ontvangen entreegelden bij thuiswedstrijden van het eerste elftal etc. Nee zeggen is lastig voor de heer Willems.

Trees Hendriks-Kersten
Trees Hendriks was lang geleden in een tijd zonder computer actief als penningmeester, inkoop/beheer kantine en coach van het dameselftal van Voetbalvereniging Gassel (1972-1995). Ook was zij in die tijd actief als leidster bij de Peuterspeelzaal van Gassel. Destijds was dit ook een ‘vrijwilligersbaan’. Nog steeds is zij actief als lid van de bloemsiergroep voor de Gasselse St.Janskerk (2003-heden) en is vrijwilliger bij Linden groet Linden (1995-heden). Linden groet Linden is een uitwisseling binnen zes ‘Lindens’ in Europa. Zeer actief is zij als voorzitter en leidster van de Hobbyclub Gassel (1974-heden). Hobbyclub Gassel een belangrijke club voor de sociale contacten. Jaarlijks vindt er een goed bezochte tweedaagse tentoonstelling plaats met verkoop van de gemaakte goederen. Voor de tentoonstelling, maar ook voor de wekelijke handwerkzaamheden iedere dinsdagmiddag moet er veel worden geregeld. Een groot aantal zaken komen voor rekening van mevrouw Hendriks. Zij steekt hier veel tijd in. Daarnaast zijn er nog diverse andere vrijwillige taken die zij ooit op zich heeft genomen allemaal ten bate van het dorp Gassel.

Cor Nagtegaal
Cor Nagtegaal was vrijwilliger en bestuurder bij visclub ’t Hengeltje in Gassel (1976-2009). In een tijd dat de visaktes nog thuis konden worden opgehaald. Hij gaf de jeugd ook vis-les. Verder was de heer Nagtegaal bestuurslid en medeorganisator van het kamp van de Bosrakkers (eind jaren 70 tot halfweg jaren 90). Hij zat 10 jaar in het bestuur en is 15 jaar lang mee op kamp geweest. Als slager van beroep zorgde hij altijd voor het eten, zijn gehaktballen waren legendarisch. Ook actief met het oprichten en bestuurslid zijn van buurtvereniging De Schuttersweg (1995-2000). Dhr. Nagtegaal is nog steeds actief als chauffeur van de buurtbus Gassel-Beers (2002-heden). Daarnaast is lang geleden raadslid geweest toen Gassel nog bij de gemeente Beers behoorde, actief geweest bij de Voetbalvereniging en actief geweest voor de commissie Linden groet Linden. Nu is hij zeer druk als lid van de werkgroep Gasselse Ondernemers van het Gassels Heem (2014-heden) met de voorbereiding van een tentoonstelling over de bedrijvigheid in het dorp Gassel. Dit weekend vindt de tentoonstelling plaats over oud Gasselse ondernemers.