Koninklijke Visio van start in Ut Turp

Vanaf 1 september 2022 is Visio Onderwijs Grave gestart met de eerste activiteiten in de Dorpsservicewinkel. De activiteiten zullen de komende weken voornamelijk bestaan uit het inrichten van de ruimtes zodat vanaf oktober de leerlingen naar Gassel kunnen komen om hun vervolg werk/opleiding te voltooien.

Om de start en bijzonder tintje te geven had het bestuur van de Dorpsservicewinkel geregeld dat er voor de nieuwkomers een kennismakingslunch werd gehouden. Deze lunch aangeboden door bakkerij Bongaards, Slager William Hermanussen en PLUS supermarkt Overasselt werd enthousiast ontvangen door de werkgroep van Visio. Alle drie de bedrijven namen ook deel aan deze lunch. De locatie-directeur Jeanine Petronilia hield nog een korte toespraak waarin zij aangaf wat de doelen waren van dit project. In de eerste maanden van 2023 als alles op orde is zal er een officiële opening plaatsvinden.

Na de lunch kwamen zo’n 20 medewerkers van Visio een kijkje nemen in de nieuwe locatie van de school. Iedereen was erg enthousiast over de ruimtes en de mogelijkheden die er zijn.

Het bestuur van de Dorpsservicewinkel is verheugd dat het grootste deel van de werkzaamheden die hieraan voorafgingen gerealiseerd zijn. Er zijn nog wel een aantal zaken die geregeld moeten worden en dat hopen we in september af te kunnen ronden.

Onze dank gaat dan ook uit naar de ondernemers die ons hierin hebben geholpen. Aannemer Boerboom, aannemer Rob ten Haaf, elektriciteit Smits van Spijk, aan en afvoer waterleidingen Das-Brands, keukenbouw Harold Beekmans, schilderwerk Wilbert van Houtum, architect Peer van de Weem en inrichting keuken Paul Cornelissen.
Het bestuur vindt het ook belangrijk dat Gassels ondernemers deze werkzaamheden uitvoeren.

Het gehele verbouwingsproject hebben we kunnen realiseren dankzij financiële steun van het Oranjefonds, Stichting Unive Buurtfonds, de Rabobank en Gassels Heem. Hier zijn we erg dankbaar voor. We hopen dat vertegenwoordigers van deze organisaties bij de officiële opening aanwezig kunnen zijn.