Koninklijke Visio neemt leegstaande ruimte van Ut Turp in gebruik.

Door publiciteit van het bezoek bestuur Dorpsservicewinkel aan Koning Willem Alexander heeft tot resultaat geleid dat Koninklijke Visio Onderwijs Grave contact heeft gezocht met het bestuur om eens te praten over het huren van ruimtes in Ut Turp.

Koninklijke Visio biedt met zo’n 3.000 medewerkers revalidatie, advies, zorg, wonen, dagbesteding en onderwijs aan mensen met een visuele en soms ook verstandelijke beperking. Dat doen zij in heel Nederland vanuit 49 locaties

Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere beperking, kunnen bij hen terecht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Zij bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambulante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die onderwijs volgen op reguliere of speciale scholen voor basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en WO). Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere beperking, kunnen bij hen terecht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Zij bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambulante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die onderwijs volgen op reguliere of speciale scholen voor basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en WO).

De schoolleider van Onderwijs Grave Jeanine Petronilia was samen met stage- en uitstroomcoördinator Marie-José van Weegen al een tijdje bezig met een projectplan met als doel om de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van hun leerlingen te vergroten, als verlengstuk van hun onderwijs. Ze waren op zoek naar plekken in de buurt. Naar een plek waar de leerlingen het op school geleerde elders in de praktijk te brengen. Ze willen dat de leerlingen deelnemen aan de maatschappij en niet alleen binnen de muren van de school. Op school worden b.v. diverse soorten dozen ingepakt voor elders. De leerlingen blijven op school en hebben ook dat gevoel. Als ze datzelfde werk op een bedrijf zouden mogen doen, was hun gevoel totaal anders. En dat willen zij. Ze willen dat onze regio weet wat zij te bieden hebben aan de regio en omgekeerd.

Een werkgroep van 6 medewerkers van Onderwijs Grave zijn inmiddels gestart met een projectplan. Met het bestuur van de Dorpsservicewinkel zijn al diverse gesprekken gevoerd. Het projectplan zal in samenspraak met bewoners en ondernemers van Gassel en Grave gaan plaatsvinden. De kernlocatie van dit plan is het Dorpsservicepunt in Gassel, waar al een aantal bedrijven gehuisvest zijn: bakker, cafetaria, kapsalon, pedicure en een bibliotheek. Vanuit een aantal van deze bedrijven wordt een samenwerking al toegejuicht. Door deze samenwerking combineren ze het bevorderen van sociale samenhang in Gassel met het bieden van werkervaringsplaatsen voor de     leerlingen, die zo hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.”  Daarnaast worden ook contacten gelegd met het bestuur van de Viersprong om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De werkgroepleden van Visio hebben vele ideeën om iets moois te doen voor hun leerlingen en voor Gassel.

De start in Gassel is in het nieuwe schooljaar september 2022. De leerlingen worden via hun profielen geselecteerd voor stage op hun gebied buiten de school. Die profielen zijn: groen, zorg en welzijn (horeca), techniek en economie (winkel). In Gassel zullen ze starten met huiskamerprojecten en dan verder stap-voor-stap iedereen proberen in te zetten. In het gesprek met de ondernemers leggen ze uit wat hun leerlingen wel en niet kunnen. Ze hebben het dan over vijftig tot zestig leerlingen die ze elke dag een leerwerkplek willen geven. Dat zal in het begin wel lastig zijn, maar ze beginnen klein en hopen dat het succes zorgt voor een snelle uitbreiding. Het is en blijft kleinschalig, maar voor de leerlingen is het zo belangrijk. Een opstap naar de maatschappij.
In het projectplan pilot Gassel heeft Marie-José van Weegen de diverse fasen in de verschillende schooljaren voor de aanwezige profielen beschreven: Ze hebben hun plannen bekeken vanuit de leerlingen, vanuit de bewoners, vanuit de medewerkers en vanuit de ondernemers. Voor alle partijen geldt dat er regelmatig overleg en evaluaties plaatsvinden.

Er valt nog een hoop te doen voor Koninklijke Visio onderwijs Grave en voor Gassel. Maar gezamenlijk enthousiasme maakt dat de arbeid licht wordt en plezier geeft. En je doet het tenslotte vooral om de jonge medemens met een beperking een kans in de maatschappij te geven.

Het bestuur van de Dorpsservicewinkel is blij dat de leegstaande ruimtes nu worden ingevuld na lange jaren van onzekerheid. Het doel van het bestuur was om in zee te gaan met sociaal maatschappelijke organisaties en dat is nu gelukt. Fijn dat we iets kunnen betekenen voor mensen met een beperking en we hopen en gaan er ook vanuit dat de Gasselse gemeenschap hen met open armen zal ontvangen. Vele positieve geluiden hebben we al ontvangen.