Koning Willem Alexander bezoekt Dorpsservicewinkel

 

01-Dorpsservicewinkel-008

Op 10 september 2015 heeft Koning Willem Alexander, in de functie van beschermheer van het Oranjefonds, een werkbezoek gebracht aan de Dorpsservicewinkel in Gassel. Begin juli ontving het bestuur een telefoonbericht van het Oranjefonds waarin werd medegedeeld dat de Koning het project van de Stichting Dorpsservicewinkel graag wilde bezoeken. Alles onder embargo. Een week later zaten voorzitter en secretaris in het “achterkamertje” van de dorpsservicewinkel om de tafel met de plv directeur van het Oranjefonds, de persoonlijke adviseur van de Koning, Hoofd Beveiliging van het Koninklijk Huis, de voorlichter van de gemeente Grave en de beide wijkagenten om de komst van de Koning voor te bereiden. De opdracht die het bestuur kreeg was dat het echt een geheim moest blijven om te voorkomen dat de inwoners van Gassel en  omgeving in grote getale naar het dorpsplein zouden komen. Om veiligheidsredenen was dit niet wenselijk en de nadruk werd ook gelegd op het feit dat het een werkbezoek aan de dorpsservicewinkel betreft. Voor de beide bestuursleden brak nu een periode aan waarin voorbereidingen moesten worden getroffen om alles goed te laten verlopen. Vele vragen kwamen op tafel en door goed contact te houden met het Oranjefonds is alles onder controle gebleven. Eind juli zijn de overige bestuursleden op de hoogte gebracht van het bezoek. Door het bestuur zijn een aantal mensen uitgenodigd voor het eerste gesprek met de Koning waarvan de Stichting in het verleden en heden nog veel steun aan heeft. Ook de ondernemers gaven aan dat zij aanwezig zouden zijn er van uitgaand dat alleen de directeur van het Oranjefonds zou komen. Daags voor de komst kreeg het bestuur groen licht om de schoolkinderen van Gassel uit te nodigen om de Koning uit te zwaaien. In allerijl werden 100 oranjevlaggetjes gekocht en op de dag zelf een half uur voor de komst de Koning werd de directeur van de school op de hoogte gebracht van het Koninklijk bezoek.  Voor het bestuur, de ondernemers, de kinderen en belangstellenden die dankzij de social media aanwezig waren een onvergetelijke mooie middag.

Op de fotopagina van deze website zijn vele foto’s te zien van deze bijzondere middag.