Julianaboom weer voorzien van kerstverlichting

Op 19 november 2016 is de Julianaboom weer voorzien van kerstverlichting nadat een aantal jaren geleden de oude verlichting niet meer te gebruiken was. Met financiële steun van de Dorpsraad Gassel en de gemeente Grave heeft de dorpsservicewinkel nieuwe verlichting aan kunnen schaffen die de komende jaren het Julianaplein gedurende de donkere decemberdagen een mooi aanzien zullen geven. Op 11 december om 17.00 uur zullen de lichten worden ontstoken in het bijzijn van veel Gasselse inwoners. Dank aan de vrijwilligers voor het aanbrengen van de verlichting en de fa. Tillemans uit Mill voor het ter beschikking stellen van een hoogwerker.