Joke Broeren vrijwilliger van de maand

Visio Onderwijs en Bakkerij Bongaards zijn 2023 gestart met de heerlijke lunch in Ut Turp. Deze speciale lunch zal elke 2 maanden plaatsvinden. De lunch is bedoeld voor een Gasselse vrijwillig(st)er, die zich jaren heeft ingezet voor Gassel, om die een keer in het zonnetje te zetten en hij of zij daarbij een heerlijke lunch (ook voor zijn of haar partner) aan te bieden in Ut Turp. De speciale commissie die hiervoor in het leven is geroepen heeft deze keer Joke Broeren uitgekozen uit de diverse aanmeldingen. Joke is zo iemand die als stille kracht op de achtergrond veel bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp zonder daarbij direct in de spotlights te willen staan. Joke is al jarenlang zeer actief binnen de hobbyclub Gassel. Niet alleen als lid, voorheen als secretaris en sinds de bestuurswisseling in 2021 als penningmeester. Het huidige bestuur heeft veel baat van haar hulp en kennis. Niet onvermeld mag blijven dat zij samen met haar man Jo veel gedaan heeft om leden die slecht ter been zijn zo lang mogelijk aan de activiteiten van de hobbyclub deel te laten nemen. Bovendien verzet Joke veel werk voor de jaarlijkse hobbyclubtentoonstelling, waar de leden het hele jaar naar uitzien en waarvan de inkomsten van groot belang zijn voor de hobbyclub. Haar grote passie is borduren en haar tafelkleedjes, babycapes, gastendoekjes zijn heel gewild in Gassel. Ook de kleertjes voor Baby Born zijn van haar hand, want de naaimachine heeft evenmin verrassingen voor haar. Zij is voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën, ook voor anderen en helpt anderen waar gevraagd. En je hoeft haar maar te vragen of iets nog aanwezig is of in voorraad zij weet het. Opruimen doet zij het liefst alleen maar samen met de andere bestuurs- leden weet zij steeds weer een goede bestemming te vinden voor de spullen die wij niet meer gebruiken of over hebben. Joke heeft jaren gezongen in het kerkkoor en ook binnen Gassels Heem is zij al heel lang actief. Zij archiveert alles, wat heel veel werk is.   Verder verricht Joke heel veel hand- en spandiensten die zij samen met haar man Jo doet binnen de Gasselse gemeenschap. Iedereen kan altijd een beroep op hen doen. Joke is een stille kracht op de achtergrond.     Dit initiatief van Visio, Bongaards en de Stichting Dorpsservicewinkel is een mooie kans om Joke te belonen voor haar inzet al deze jaren.