Inwoners van Gassel

Op de flyer die u hebt ontvangen bij Gassels nieuws in het weekend van 26 september stond de volgende tekst.

Verder zal er voor alle geïnteresseerden een informatieavond worden georganiseerd in de Viersprong. Joost Verploegen zal dan uitleg geven over het proces rondom de financiering. Erwin Jonkman, ook inwoner van ons Gassel en in het dagelijks leven vastgoed beheerder/taxateur bij Reavas Vastgoed te Nijmegen zal dan uitleg geven over de wijze waarop het beheer van het pand zal plaatsvinden. Iedereen die interesse heeft in de aanschaf van certificaten zal worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Van sommige inwoners ontvingen we de opmerking dat ze eerst graag naar de informatieavond wilden. Zo zou je de tekst inderdaad kunnen interrumperen. I.v.m. corona kunnen we geen informatieavond organiseren waarbij iedereen welkom is. We zouden dan zeker de regels overtreden. De informatieavond is echt bedoeld voor inwoners die echt willen meedoen met deze mooie actie.

Ter herinnering: Wat is de investering en wat krijg ik ervoor terug?

De certificaten kosten € 500,00 per stuk en u kunt er uiteraard meer van kopen.

Van de certificaten zullen er jaarlijks een aantal worden uitgeloot. Dat betekent dat de investering dan – na uitloting – wordt terugbetaald. Het betreft dus geen gift, maar een degelijke constructie waarbij u uw geld tijdelijk investeert in een onderpand met een aanzienlijke overwaarde.

Inwoners die nog twijfelen of vragen hebben over dit project kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met de bestuursleden van Stichting Dorpsbelangen Gassel en na besluit deel te nemen zult u uitgenodigd worden voor de informatie.

– Cor van Boekel (0486) 472232

– Jan Schraven 0623347766

– Antoon Vervoort 0629081155

– Willie Thoonen 0620739410

– Maurice Willems 0629573768

 

Inwoners van Gassel maak samen je eigen dorp de moeite waard en neem ook een certificaat. Laten we met z’n allen solidair zijn. Het is ook voor uw kinderen of kleinkinderen dat Gassel leefbaar blijft.