Infoavond certificatenactie

De afgelopen weken bent u middels een artikel in de arena en door een drietal flyers op de hoogte gesteld van de certificaten actie van de Stichting Dorpsbelangen Gassel.

De Stichting heeft u ook kenbaar gemaakt dat het organiseren van een infoavond voor de inwoners een groot probleem is door de corona maatregelen die door de overheid zijn bepaald. Neemt niet weg dat wij als Stichting U volledig en transparant op de hoogte willen houden.

In totaal zijn er al 70 inschrijvingen ontvangen om deel te nemen. Voor de inwoners en belangstellenden die zich al hebben opgegeven en degenen die zich nog niet hebben aangemeld maar wel interesse hebben om deel te nemen daarvoor wil de Stichting een bijeenkomst organiseren om hen volledig te informeren over het wel en wee van de Stichting. Denk daarbij aan de toekomst van de winkel, wat zijn de plannen, hoe staat het met Pluryn, hoe staat de Stichting er financieel voor, wie is de hypotheekverstrekker, de koopprijs van € 145.000,00 en zijn er risico’s etc. etc.

Op deze avond verduidelijken wij dit en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Om deze reden hebben we de inschrijftermijn om deel te nemen verlengd tot 1 december 2020.

De avond zal geleid worden door notaris Mr. J.J.V.N. (Joost) Verploegen bijgestaan door Mr. Erwin Jonkman vastgoed beheerder/taxateur bij Reavas Vastgoed te Nijmegen. Afhankelijk van de aanmeldingen kijken we hoe we de avond gaan indelen. Hoeveel groepen kunnen we, rekening houdend met de corona maatregelen, per avond te woord staan.

Voor deze avond hebben we de datum 17 november 2020 gereserveerd en als

reservedatum 24 november 2020.

Bent u al deelnemer of hebt u interesse om mee te doen wilt is zich dan opgeven bij een van de bestuursleden om deel te nemen aan de info bijeenkomst. Bij voorkeur via een mail naar jgmschraven@gmail.com. De inschrijftermijn voor de infoavond is tot 14 november. Wij zullen u benaderen om exact aan te geven de tijd en de locatie waar u dan van harte welkom bent.

– Cor van Boekel (0486)472232

– Jan Schraven 0623347766

– Antoon Vervoort 0629081155

– Willie Thoonen 0620739410

– Maurice Willems 0629573768

Inwoners van Gassel maak samen je eigen dorp de moeite waard en neem ook certificaat. Laten we met z’n allen solidair zijn. Het is ook voor uw kinderen of kleinkinderen dat Gassel leefbaar blijft.