Infoavond certificatenactie gaat niet door.

De afgelopen weken bent u middels een artikel in de arena en door een drietal flyers op de hoogte gesteld van de certificaten actie van de Stichting Dorpsbelangen Gassel.

De Stichting heeft u ook kenbaar gemaakt dat het organiseren van een infoavond voor de inwoners een groot probleem is door de corona maatregelen die door de overheid zijn bepaald. Neemt niet weg dat wij als Stichting U volledig en transparant op de hoogte willen houden.

In totaal zijn er al 105 inschrijvingen ontvangen om deel te nemen. Voor degene die zich hebben opgegeven voor de infoavond die worden door het bestuur benaderd om bij te praten.

Bent u al deelnemer of hebt u interesse om mee te doen wilt is zich dan opgeven bij een van de bestuursleden om deel te nemen aan de info bijeenkomst. Opgeven om te deel te nemen kan te allen tijde. Bij voorkeur via een mail naar jgmschraven@gmail.com.

– Cor van Boekel (0486)472232

– Jan Schraven 0623347766

– Antoon Vervoort 0629081155

– Willie Thoonen 0620739410

– Maurice Willems 0629573768

Inwoners van Gassel maak samen je eigen dorp de moeite waard en neem ook certificaat. Laten we met z’n allen solidair zijn. Het is ook voor uw kinderen of kleinkinderen dat Gassel leefbaar blijft.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail