‘Goed voor de leefbaarheid’ Buurtwinkel Gassel gaat er komen

 Door Freddy Klooté 
GASSEL – Het is een steeds terugkerend onderwerp in de dorpen. De leefbaarheid. Sluiting van bijvoorbeeld een winkel of de school kan het leven en het voortbestaan van het sociale leven op termijn ernstig beïnvloeden. Ook de dorpen in de gemeente Grave doen er alles aan om die leefbaarheid te borgen. Het is de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen. In elk debat wordt er over gesproken. Iedereen maakt zich zorgen. Wil er iets aan doen.In Gassel is het project Dorpsservicecentrum al jaren een geweldig initiatief. Maar de aanwezigheid van een dorpsservicewinkel is steeds een heet hangijzer geweest. De winkel kon het niet volhouden, het cafetaria wisselde regelmatig van eigenaar. De “vader” van het plan, Cor van Boekel, werkte zich met zijn bestuur een slag in de rondte. Het servicepunt verdiende er prijzen mee. Van het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank, de prijs voor de Kern met Pit en de LPB-Award. Cor wist ook Koning Willem-Alexander naar Gassel te halen voor een bezoek aan het Dorpsservicepunt. Daar kreeg Gassel de gouden tip over een landelijke stichting die zich inzet voor mensen met een beperking.

Nadat het maar bleef sudderen in het winkelgedeelte breekt nu eindelijk de zon door voor Gassel. Op dit moment zorgt Keurslager Hermanussen voor het vlees en staat bakkerij Bongaards er garant voor lekker brood. En dat blijft zo. Ook in de nieuwe plannen.

Streekproducten, Stichting Pluryn
Jan Schraven is onder meer vice-voorzitter en secretaris van Stichting Dorpsservicewinkel, vice-voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen en secretaris van “De Verbinding” in Gassel. Vrijwilliger bij het ZooPark Overloon, vierde op de lijst van de LPG voor de komende verkiezingen. Iemand met een hart voor Gassel. Hij is zeer betrokken bij het leven in zijn woonplaats: “Daarom ben ik zo blij met het plan van Zorgorganisatie Pluryn om in de Dorpsservicewinkel in Gassel een winkel te openen. Een bijzondere winkel. Met streekproducten. We slaan daarmee twee vliegen in één klap. Allereerst is het natuurlijk goed voor de leefbaarheid van Gassel. Door mijn kandidaatstelling voor de Graafse raad bij de komende verkiezingen heb ik bij menig debat gezeten, waarin die leefbaarheid aan de orde komt. Naast die leefbaarheid zorgen we hiermee ook voor werkgelegenheid voor mensen voor wie het moeilijk is om aan werk te komen. Mensen met een beperking bijvoorbeeld. Of anderen met een chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel. Maar ook statushouders en mensen die al lang in de bijstand zitten. Zo kunnen deze mensen ook meedoen aan de samenleving”.

De Stichting Dagbesteding Cuijk van Huub Niessen gaat voor het personeel zorgen. Ook in Beers komt een nieuwe Buurtmarkt met bakkerij. Deze twee nieuwe winkels gaan voor 28 cliënten van de Stichting voor een nieuwe baan zorgen.
Jan Schraven is razend enthousiast: “Het dorpsservicepunt in Gassel aan het Julianaplein krijgt straks een wasserij, waar onder meer de bakkerskleding van de bakkerij in Beers wordt gewassen. Verder kunnen mensen in Gassel er terecht voor de kleine boodschappen. Ook komt er een speciale koffiehoek. Samen met Pluryn en de Dorpsraad in Beers hebben we Stichtingen en Besturen benaderd om de benodigde gelden te werven. Het hele project kost ruim een miljoen euro. De koninklijke tip bracht meer dan de helft van de benodigde gelden op. Verder hebben we donaties ontvangen van de regionale Rabobank, de gemeente Grave, het Oranjefonds, Stichting Doen, SVB-fonds en het Anton Jurgensfonds. Omdat we in Gassel al veel voorzieningen in het Dorpsservicepunt hadden was de investering niet zo hoog. Er is een concept voor een winkel op maat gemaakt waarbij alle mogelijkheden worden benut. Er komen voldoende financiën beschikbaar om de noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren. Het ligt in de bedoeling om na de zomervakantie de deuren te openen”.
Afgelopen donderdag was de officiële ondertekening van de plannen.

Samenwerkingsdocument
Erik Tonn, namens Stichting Buurtmarkt Bredeweg , Anja Henisch, namens gemeente Grave, Willem Kusters, namens Stichting Dorpsraad Beers, Jos Nielen, namens de gemeente Cuijk, Huub Niessen namens de Stichting Dagbesteding Cuijk en Cor van Boekel en Jan Schraven, namens Dorpsservicewinkel Gassel. Zetten hun handtekening onder het Samenwerkingsdocument.

Eric Tonn: “Alles moet vanaf het begin worden opgebouwd. Het is het eerste participatieproject in het Land van Cuijk”. Jan Schraven en Cor van Boekel waren zo trots als pauwen. Anja Henisch: “Zo zie je wat een initiatief van inwoners uit verschillende gemeenten teweeg kunnen brengen. Zo mooi is dit. Dan zie je dat daarvoor een herindeling absoluut niet nodig is”. Jan Schraven speelt hier meteen op in: “We waren vanochtend aan het flyeren voor de LPG bij het busstation en toen hoorde ik van een paar reizigers dat ze wisten dat als er nu geen herindeling zou komen, die dan automatisch over vier jaar er zou komen. Dat wil ik wel even rechtzetten”. Ja, Jan hoort tot het type doorzetters: “Als er voldoende draagvlak bij de burgers is en de bestuurskracht en financiën zijn op orde, dan kan noch provincie, noch het Rijk verplicht herindelen. En dat heb ik de reizigers ook gezegd”.

Anja Henisch: ”Dit project is een hele lange zwangerschap geweest. Met vele hobbels die we moesten overwinnen. Maar de baby is gelukkig kerngezond”.