Geslaagde vrijwilligersavond

Op donderdag 2 juni heeft het bestuur weer alle vrijwilligers uitgenodigd om gezamenlijk terug te blikken op het afgelopen jaar. Voorzitter Cor van Boekel memoreerde in zijn welkomstwoord  aan het historische bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander dat we 15 september 2015 hebben mogen meemaken. Daarnaast noemde hij nog vele activiteiten die hebben plaatsgevonden zoals het aanleggen van het terras en de flowerbaskets die weer aan de lantaarnpalen op het plein zijn bevestigd. Ook de nieuwsbrief in de nieuwe vorm  werd als een aanwinst voor het dorp gevonden. Grote dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Wat zijn we zonder onze vrijwilligers. Onder het genot van een hapje en drankje, met dank aan onze ondernemers, werd de avond gezellig voortgezet.