GEEN GEMEKKER HEEL GASSEL AAN DE STEKKER

 

De combinatie Nuon-Heijmans heeft een slimme laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst op het Julianaplein in Gassel. Nuon-Heijmans biedt een laadpas aan waarmee voor € 0,22 cent per kWh (incl. btw) geladen kan worden. De provincie streeft na om in 2020 te groeien naar 100.000 elektrische voertuigen. Momenteel zijn er een kleine 20.000. De laadpaal is van de nieuwste generatie die gekozen is na succesvolle experimenten in Brabant met slim laden. Zo verdeelt elke laadpaal het beschikbare vermogen slim over verschillende auto’s die aangekoppeld staan. Elke laadpaal heeft namelijk twee laadpunten. Als de ene auto vol is, krijgt de andere auto vanzelf meer laadvermogen. Ook wordt de ontwikkelde cybersecurity-eisen voor laadpalen toegepast, waardoor de laaddata van elektrische rijders nog beter beveiligd is.

Innovatief klimaat

Laadpalen zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ze maken duurzame mobiliteit mogelijk en zorgen bovendien voor een schone, stille buurt. De provincie stimuleert elektrisch rijden omdat dit de uitstoot van broeikasgassen vermindert en de economische ontwikkeling versterkt. De provincie werkt nauw samen met netwerkbedrijf Enpuls, een dochterbedrijf van Enexis Group, om het elektrisch rijden via het energienet voor iedereen betaalbaar te houden. De langdurige inzet van Limburgse en Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen op slim laden hebben een innovatief klimaat gecreëerd. Het is aan die innovatiekracht te danken dat elektrisch rijders in beide provincies hun auto voortaan kunnen laden op 100% windenergie, afkomstig van een van de windparken van Nuon. Daarmee neemt de milieubelasting drastisch af.