Gassels Heem heeft Heemkamer in Ut Turp

Gassels Heem heeft voortaan een eigen ruimte in de Dorpsservicewinkel. De ingang van de Heemkamer is aan de achterkant van het gebouw aan de Schaarweg waar ook de ingang is van Visio Onderwijs. Gassels Heem bestaat dit jaar 12,5 jaar en heeft nu eindelijk een vaste plaats in het centrum van Gassel.

Gassels Heem had voorheen een ruimte ter beschikking in gemeenschapshuis de Viersprong. Deze ruimte bleek te klein om al het materiaal onder te brengen waardoor ook diverse documenten en materialen bij verschillende bestuursleden op zolders of garages werden opgeslagen. Dit was een onwerkbare situatie.

Het bestuur van de Dorpsservicewinkel heeft begin dit jaar besloten om de grote leegstaande winkelruimte te gaan opsplitsen in 6 verschillende ruimtes met als doel deze ruimtes te verhuren voor maatschappelijke en sociale projecten. Deze verbouwing heeft plaats kunnen vinden met financiële  steun van het Oranjefonds, Unive Buurtfonds, Rabobank Land Cuijk &  Maasduinen en Gassels Heem. Het  bestuur van de Dorpsservicewinkel is geslaagd in dit streven want van de 5 ruimtes worden er nu 4 gehuurd door Visio Onderwijs Grave en 1 door Gassels Heem. De 6e ruimte betreft de entree met de toiletruimtes.

Gassels Heem heeft hun kamer inmiddels helemaal ingericht omdat nu de mogelijkheid er is om alle documenten en materialen bij elkaar op te slaan. Van de stellingen van de voormalige supermarkt werd dankbaar gebruik gemaakt om daar alles geordend een plaats te geven. Ook administratief kan alles nu ook makkelijker beheerd worden. Zowel het bestuur van Gassels Heem en de Dorpsservicewinkel zijn blij dat de ruimtes door deze huurders in gebruik zijn genomen. De Dorpsservicewinkel wilde niet op de commerciële toer maar het pand juist voor deze doeleinden beschikbaar te hebben en dat is nu gerealiseerd.

Op 1 november 2022 is het huurcontract door beide partijen ondertekend en gaan uit van een langdurige prettige samenwerking.