Drukke nieuwjaarsreceptie in Gassel

Zoals ieder jaar op Nieuwjaarsdag, nu al voor de 22ste keer, stonden de deuren van de Viersprong in Gassel vanaf 11 uur open voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Als de eerste klanken van Harmonie Meer Vreugd klinken is het 12 uur en kunnen we gedurende ongeveer een uur genieten van een fantastisch repertoire, met heerlijke sfeervolle muziek. Voorzitter Bert Strik heet iedereen welkom met een hartelijke nieuwjaarswens. Dan worden er 2 jubilarissen gehuldigd, want Paulien Poels en Frans van den Bosch zijn beiden 40 jaar actief lid van de Harmonie. Zij ontvangen een oorkonde, een mooie speld van de KNMO en natuurlijk bloemen. Jan Sol van de Dorpsraad geeft een korte terugblik over 2017 en een doorkijk naar 2018. Weer is het aantal bezoekers groter dan vorig jaar. Ook onze burgemeester met zijn partner en wethouder Anja Henisch mogen we weer verwelkomen. Bijna aan het einde van het concert wordt de burgemeester uitgenodigd om zijn partij te spelen in de Aambeeld-polka. Wederom een succes. Daarna is er een gezellig samenzijn in de foyer. We zijn erg blij met alle sponsoren, waarmee we deze dag zo mooi hebben beleefd, een hartelijk dank aan allen. Maar ook mag gemeld worden dat door de goede samenwerking in Gassel dit soort evenementen in een klein dorp toch zo goed kunnen slagen.