DORPSSERVICEWINKEL GASSEL GEVRAAGD VOOR LANDELIJKE RECLAME CAMPAGNE NL DOET 2023

De goede contacten die de Dorpsservicewinkel heeft met het Oranjefonds heeft geleid tot een verzoek van het Oranjefonds of de organisatie van NL DOET Dorpsservicewinkel Gassel mee wil werken aan de landelijke campagne voor NL Doet. Het grote aantal vrijwilligers die jaarlijks in Gassel deelneemt aan de NL Doet activiteiten is ook bij het Oranjefonds opgevallen en zij willen dit landelijk ook kenbaar maken om zo ook andere organisaties te inspireren hun activiteiten en werving vrijwilligers te stimuleren. “Omdat jullie veel vrijwilligers hebben en goed duidelijk kunnen maken hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn.” is de motivatie van het Oranjefonds om de stichting te vragen om mee te werken aan deze campagne.

Gezien de financiële steun die we als Stichting ook dit jaar weer hebben mogen ontvangen wilden we dit verzoek zeker niet weigeren. Mooi dat we ook landelijk een voorbeeld mogen zijn voor andere organisaties.

Inmiddels zijn er interviews gedaan met Jan Schraven namens de organisatie en Thea Smits-van den Bosch namens de vrijwilligers. Op basis van de interviews zijn twee verhalen gemaakt; een om organisaties te inspireren en te activeren om aan NLdoet mee te doen en een om vrijwilligers hiertoe te bewegen.

Op 2 december zijn door fotograaf Patrick van Katwijk, een van de vaste fotografen van het Oranjefonds, hiervoor foto’s gemaakt die gepubliceerd gaan worden bij de teksten van de interviews.

Het resultaat van deze bijdrage levert een mooi verhaal op voor de social mediakanalen van het Oranjefonds en zullen gepubliceerd gaan worden vanaf januari 2023. NL Doet 2023 vindt plaats op 10 en 11 maart 2023.