De Buurtmarkt in Gassel, waar mensen met een beperking onder begeleiding streekproducten gaan verkopen, gaat er komen.

Op zijn vroegst na de zomervakantie dit jaar hoopt de Nijmeegse zorgorganisatie Pluryn, die in het Groesbeekse kerkdorp Breedeweg al een Buurtmarkt runt, de deuren te openen.

De raad van bestuur van Pluryn geeft naar verwachting dit voorjaar definitief groen licht voor een heropening van de dorpsservicewinkel in Gassel en een nieuwe Buurtmarkt met bakkerij in Beers.

Leefbaarheid

Met de heropening in Gassel en een nieuwe Buurtmarkt in Beers worden twee vliegen in één klap geslagen: De dorpen Gassel en Beers behouden zo een belangrijke winkelvoorziening, goed voor de leefbaarheid in een kleine kern, en mensen voor wie het moeilijk is om aan de bak te komen, krijgen zo werk.
Eric Tonn, manager maatschappelijke ondernemingen bij Pluryn, spreekt zelf van ‘mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is’. ,,Dat kunnen mensen zijn met een handicap. Of mensen met een chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel. Maar ook statushouders (erkende vluchtelingen), en mensen die al lang in de bijstand zitten. Zo kunnen deze mensen toch meedoen aan de samenleving.’’                   Stichting Dagbesteding Cuijk gaat voor het personeel zorgen. In Gassel en Beers kunnen 28 cliënten aan werk worden geholpen.

Het dorpsservicepunt in Gassel aan het Julianaplein, krijgt straks een wasserij, waar onder meer bakkerskleding van Beers gewassen wordt. Verder kunnen mensen ook in Gassel terecht voor kleine boodschappen. Er komt in Gassel ook een speciale koffiehoek. Het regionale Buurtmarkt-project kost ruim een miljoen euro. Het meeste geld is al binnen. Samen met Pluryn heeft het bestuur van de Stichting Dorpsservicewinkel en de dorpsraad in Beers Stichtingen en fondsen benaderd om de benodigde gelden te werven. Tijdens het bezoek van Koning Willem Alexander in september 2015 kreeg het bestuur van de Stichting Dorpsservicewinkel Gassel een gouden tip over een landelijke stichting die zich inzet voor projecten met mensen met een beperking. Na gesprekken neemt deze Stichting meer dan de helft van de benodigde financiën voor haar rekening. De regionale Rabobank doneert 40.000 euro. De gemeenten Cuijk (voor Beers) en Grave (voor Gassel) dragen elk 52.000 euro bij. Ook fondsen zoals het Oranjefonds, Stichting Doen, SVB-fonds en het Anton Jurgens fonds hebben een donatie gedaan om het project te doen slagen.

In Gassel waar alle voorzieningen reeds aanwezig waren was de investering voor een heropening niet hoog t.o.v. Beers. Om een winkel in Gassel en Beers economisch duurzaam te exploiteren is er een concept op maat gemaakt waarbij alle mogelijkheden worden benut en waar voldoende financiële steun voor komt om de noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren. Om tot een sluitende exploitatie te komen was het noodzakelijk beide locaties als één project te benaderen. De beide buurtmarkten zullen nauw verbonden zijn met Buurtmarkt Breedeweg. De drie locaties gaan maximaal van de onderlinge synergie gebruik gaan maken. Omdat de faciliteiten in Gassel al voor het grootste gedeelte is gerealiseerd wordt bekeken of Gassel haar deuren eerder kan openen.

Donderdag 15 maart zijn door de beide gemeentes Cuijk en Grave de documenten ondertekend waarin samenwerking definitief is vastgelegd met de beide gemeenten.