Certificatieactie Stichting Dorpsbelangen groot succes

De certificaten actie van de Stichting Dorpsbelangen loopt naar wens. Inmiddels zijn we de 120 gepasseerd en er komen nog steeds aanmeldingen binnen om mee te doen. Dat is geen probleem aanmelden kan te allen tijde bij een van de bestuursleden. In de winkel liggen ook nog aanmeldformulieren die u kunt invullen en bij een van de bestuursleden afgeven.

Zoals eerder aangegeven u leent het geld tegen een vergoeding van 1% rente per jaar. U ontvangt bv bij een inleg van 500 euro jaarlijks een tegoedbon van 5 euro te besteden in de winkel of cafetaria. Jaarlijks worden een aantal certificaten eruit geloot en die deelnemers kunnen dan hun gedane inleg van 500 euro per certificaat weer terugontvangen van de Stichting.

 

Er zijn nog inwoners die belangstelling hebben om certificaten aan te schaffen maar willen wachten tot er een bijeenkomst georganiseerd kan worden. We kunnen nu al vast concluderen dat die info avond er niet zal komen voorlopig. Toch willen wij graag alle mensen die zich hiervoor hebben opgegeven even bijpraten maar dan min of meer face tot face, op veilige afstand, in de winkel.

 

Voor contacten met een van de bestuursleden:

Cor van Boekel Schoolstraat 21 tel mbl: 0628996818

e-mail: corvanboekel39@gmail.com.

Jan Schraven De Akker 18, tel mbl: 0623347766

e-mail: jgmschraven@gmail.com