Beste inwoners van Gassel en belangstellenden

Zoals in onze vorige flyer al aangegeven is het in deze coronatijd ondoenlijk en onverantwoord om een informatiebijeenkomst te organiseren en iedereen begrijpt dat ook gelukkig. We begrijpen als bestuur ook dat mensen vragen hebben en deze vragen zouden gesteld worden als we een grootschalige bijeenkomst konden organiseren. Om de gestelde vragen te verduidelijken zetten we die in deze flyer met daarbij de antwoorden zodat u goed geïnformeerd bent als u deelneemt aan deze actie. Vraag: We hebben een vraag van een deelnemer ontvangen die vroeg wat er gebeurt met het certificaat als zij of hij haar of zijn inleg nog niet terugontvangen heeft en is komen te overlijden. Antwoord: Het certificaat kan naar de erfgenamen gaan want staat niet op naam. De houder van het certificaat is op dat moment de rechthebbende eigenaar. Op het deelnameformulier kunt u ook zelf aangeven wat u wensen zijn mocht dit plaatsvinden. Alle aanmeldingen worden gescand en zullen altijd ter beschikking blijven van de Stichting zodat ook de Stichting weet wat de wens van de deelnemer is. Vraag: Hoelang duurt het voordat alle certificaten zijn terugbetaald? Antwoord: De planning is 20 jaar. Ieder jaar ontvangen een aantal deelnemers hun inleg terug. Dit vindt plaats middels een loting in het bijzijn van de notaris. Mocht het zo zijn dat we veel deelnemers hebben dan kunnen we de certificaten 6 of 7 jaar korter uitloten en terugbetalen. Als wij de hypotheek op deze manier kunnen aflossen dan besparen wij ieder jaar 1 ½ % rente. Vraag: Voor hoeveel hebben jullie het pand gekocht? Antwoord: Wij hebben het pand van Mooiland kunnen kopen voor een maatschappelijke prijs. Mocht het pand b.v. aan een projectontwikkelaar of vastgoedbedrijf worden verkocht dan zou dat koopbedrag vele euro’s duurder zijn geweest. Mocht het fout gaan en de Stichting gaat het niet redden dan zou het pand verkocht gaan worden voor een veel groter bedrag waardoor uw inleg zo wie zo wordt terugbetaald. U investeert uw geld in een onderpand met een aanzienlijke overwaarde. Maar dat zal gelukkig niet gebeuren. Vraag: Wie is de oud Gasselnaar die het pand heeft voorgefinancierd? Antwoord: Dit zullen wij aan de degene die daar behoefte aan hebben mededelen. Vraag: Jullie hebben het gekocht en het is betaald en nu komen jullie om geld? Antwoord: Dat klopt. Wij betalen nu 2½ % rente. Bij de Rabobank konden wij als Stichting voor dit rentepercentage geen hypotheek afsluiten. Bij onze zoektocht naar een andere mogelijkheid kwamen we bij de huidige hypotheekverstrekker. Met deze hypotheekverstrekker hebben wij de deal gesloten dat wij te allen tijde vervroegd kunnen aflossen. Nu betalen we dus 2½ % rente. Mocht Gassel het hele hypotheekbedrag middels de aankoop van certificaten opbrengen dan kunnen we de gehele hypotheek ineens aflossen. In plaats van de 2½ % rente die we betalen gaan we terug naar 1 % rente die we jaarlijks aan de certificaathouders betalen in de vorm van een tegoedbon. Door de huur die Stichting ontvangt van de ondernemers kan de Stichting jaarlijks een deel van de certificaten terugbetalen. Inwoners van Gassel maak samen je eigen dorp de moeite waard en neem ook een certificaat. Laten we met z’n allen solidair zijn. Het is ook voor uw kinderen of kleinkinderen dat Gassel leefbaar blijft.  
What do you want to do ?
New mail